home‏ > ‏

על בית הספר

בית ספר "עוזיאל" קריית שמונה

 על בית הספר

 בית ספר "עוזיאל" השוכן בשכונותיה הצפוניות של קריית שמונה הינו בית ספר ממלכתי דתי - תורני.

בבית הספר ישנן כיום 18 כיתות לימוד מא' - ו'. בתוכם נכללות כיתת עולים וכיתת חינוך מיוחד.

בכל שיכבה כיתת בנים וכיתת בנות. בבית הספר לומדים כ - 450 תלמידים.

הכיתות היטרוגניות מאד מבחינה לימודית, דתית, סוציאלית וחברתית.

בית הספר קולט עולים מאתיופיה. חלקם משולבים בכיתות הרגילות וחלקם לומדים בכיתת קלט.

 אקלים בית ספרי

 בית הספר שם דגש  מיוחד על טיפוח אקלים בית ספרי חיובי ושוקד רבות על

עבודה חינוכית - חברתית - תורנית - שורשית, כמאמר הפסוק:

 "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך"

 נשמת בית הספר היא פיתוח הפעילות החברתית בו, כשלנגד עינינו, טובת התלמיד.

מטרתנו לתת לו אפשרות לחוש, לפעול, להתפתח ולגדול מתוך העשייה ובאמצעות החוויה המוחשית.

כחלק מהמאמץ שלנו כבית ספר לדאוג להתפתחות התלמידים ולהצלחתם, מתקיימת פעילות רחבת היקף בתחום החינוך החברתי, המתפרשת לאורך השנה.
כמו כן, בית הספר מקדם שילוב טכנולוגיה חדשנית בכל התחומים.

 כמו כן, פועלים פרוייקטים שונים החולשים על תחומים מגוונים:

  יח"ד - ילדים חונכים ילדים
פר"ח - חיזוק תלמידים מתקשים ע"י סטודנטים
מתי"א - צוות מקצועי מגוון המטפל בילדים בעלי צרכים מיוחדים
חברותות - לימוד עם בחורים מישיבת ההסדר
אבות ובנים - לימוד משותף של פרשת השבוע
בנק משניות - לימוד ושינון משניות בע"פ תמורת "שקלי משנה" בהם אפשר לקנות פרסים
קליטת עליה - קליטת עולים מאתיופיה תוך שילובם בכיתות הרגילות

חוגי קרב - מגוון חוגים

ספריה -  העשרת הספריה והשאלת ספרים
מחשבים - הקצאת משאבים רבים להתחדשות טכנולוגית, הקצאת שעות מיוחדות לכל כיתה

       והשתלבות בפרוייקט"כיתה עם קירות מזכוכית"-באמצעות"צפונט" - רשת בתי ספר בצפון.

קרן רש"י-תרומה כספית של קהילת קלגרי שבקנדה המכוונת לאוכלוסיית העולים מאתיופיה וטיפול בפרט.
פותחים עתיד- תוכנית חונכות מיוחדת הנותנת מענה לתלמיד בבית הספר ובבית וכן לבני משפחתו.

 אני מאמין בית ספרי

 התפיסה החינוכית של בית הספר נגזרת מעצם היותו "ממ"ד".

תורתנו תורת חיים ומצווים אנו לדעת את ה' בכל מעשינו ובכל דרכינו ככתוב:

"בכל דרכיך דעהו"

שואפים אנו להעניק ולהנחיל לילדינו כלים אשר ישמשו אותם בחיי היום יום,

כלים אלו המופנמים אצל התלמיד הופכים לחלק ממנו.

כאדם המודע ליכולתו, הוא משפיע על סביבתו. יהי רצון שנצליח בכך ותלמידינו יזכו

"ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

 

היסטוריה

 

בית הספר הוקם בשנת 1960, כשהעליה מצפון אפריקה הייתה בעיצומה. בית הספר קלט את העולים ופעל להשתלבותם בהוויה הישראלית, תוך שימור המורשת. באותה תקופה בית הספר מנה תלמידים רבים שהלכו והתמעטו בגלל התבגרות האוכלוסיה באיזור הרישום של בית הספר. בעקבות סגירת בית ספר "יבנה" מאותה סיבה, הוחלט לפתוח את איזורי הרישום  לבתי הספר הדתיים בעיר. בית הספר גדל וכיום מונה כ- 450תלמידים מכל קצות העיר ואף מישובי הסביבה.

 בית הספר נקרא על שמו של הראשון לציון הראשון בארץ ישראל הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. בצוואתו כתב:

 

        "... שמרו מכל משמר את שלום העם ושלום המדינה...האמת והשלום אהבו"