פינת ההורים

ניווט


 
      
        

דדדדגילהאושרImage Map
דדדדגילהאושרImage Map

אביב הגיע

פסח בא

                                             
             פעילויות: חג הפסח
·
  שמות החג(כיתות א'-ג')
·
  עולים לרגל(כיתות ד'-ו') 
סיפור יציאת מצרים
·
  יציאת מצרים שלי(ב'-ה')
·
  סיפורנו מתחיל במצרים(ג'-ו')
·
  שאלות על יציאת מצרים(ג'-ו')
פעילויות: ליל הסדר והגדה
·
  ההגדה של פסח (ד'-ו').
·
  מאכלי עבדות וחירות(א'-ג')
·
  עבדות וחרות בהגדה(ג'-ו')
·
  על השיר "מה נשתנה?" (ב'-ג')
·
  מה נשתנה? (ד'-ו')
·
  עשר המכות(ג'-ה')
·
  דיינו(ג'-ו')
·
  קערת הפסח(ג'-ה') +חידון
כולל פעילות במידענות (ה'-ו')
חמץ ומצה
חפש ת'חמץ 
החמץ ומשמעותו
הלילה הזה כולו מצה
איך מכינים את המצה?
תשבץ המצה
כיף בפסח
·
  חידונים ושעשועים
·  מתכונים לפסח
·  סיפורי עם ומדרשים
·  השיר
·  שירי פסח
פסח – מתמטיקה
·
  פעילויות מתמטיות לפסח
                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
פורים תשע"ד

מסיבת הסידור

יום מתימטיקה


http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/hp.htm


 
 

בית ספר "עוזיאל" ההילה שבקהילה