Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Zrealizowane projekty


2018/2019, semestr zimowy

Agate evolver
Wojciech Ciszewski, Alicja Dutkiewicz, Stanisław Kurdziałek
Opiekun: prof. dr hab. Piotr Szymczak

Mechanika klasyczna - skrypt
Michał Idziakowski, Anna Lisicka, Jakub Łaguna, Zuzanna Perkowska, Iwona Piętka
Opiekun: dr hab. Krzysztof Turzyński

On backreaction effects in geometrical destabilisation of inflation
Oskar Grocholski, Marcin Kalinowski, Maciej Kolanowski
Opiekun: dr hab. Krzysztof Turzyński

2017/2018, semestr letni

Klasyfikacja sygnałów SSVEP przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego
Katarzyna Filipiuk, Krzysztof Piwoński, Urszula Romaniuk, Izabela Szopa
Opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz

Ograniczenia przybliżenia liniowych fal spinowych
Krzysztof Wohlfeld, Damian Włodzyński, Krzysztof Jodłowski, Piotr Wrzosek, Adam Kłosiński
Opiekun: dr Krzysztof Wohlfeld

Badania wpływu wygrzewania w atmosferze azotowej na właściwości optyczne warstw epitaksjalnych azotku boru
Nerło Joanna, Możajew Mariusz, Kozłowska Kinga
Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Automatyzacja analizy obrazów pochodzących z detektora OTPC
Wiktoria Karwicka, Urszula Orzeł, Urszula Włodkowska, Katarzyna Życieńska
Opiekun: mgr Adam Kubiela
Raport

Ensemble learning for single-trial auditory P300 classification
Paweł Pierzchlewicz, Anna Stróż, Cezary Paziewski, Łukasz Korszuń
Opiekun: prof. dr hab. Piotr Durka

Preparation and participation in International Physicists’ Tournament 2018 (IPT 2018)
Paweł Szczypkowski, Jerzy Szuniewicz, Piotr Górski, Adrian Makowski, Wojciech Zwoliński
Opiekun: mgr Piotr Podlaski

Języki Fizyki
Aleksander Kołodziej, Paulina Mieldzioć, Krzysztof Myśliwy, Marcin Sawicki
Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Majhofer

Reprezentacje grupy SL(2, R)
Katarzyna Budzik, Mateusz Szczygieł, Paweł Wójcik
Opiekun: prof. dr hab. Jan Dereziński
Raport

Spektroskopia THz materiałów do wytwarzania fantomów w obrazowaniu medycznym
Daria Strumiłło, Maria Szoła, Kinga Żelechowska
Opiekun: dr hab. Jerzy Łusakowski, prof. UW

Grenlandia się topi - badanie rozkładu kątów pomiędzy strumykami na lądolodzie na podstawie analizy obrazu
Małgorzata Bąk, Marcin Byra, Filip Chudzyński, Marcin Osiekowicz
Opiekun: dr hab. Piotr Szymczak, prof. UW

Wpływ sposobu konturowania na rozkład dawki w obszarze nowotworu oraz tkanek go otaczających
Klaudia Barszczewska, Monika Małoszuk, Monika Mietelska, Aleksandra Mirowska, Beata Pszczółkowska,
Paulina Szczeblewska, Marta Wrońska
Opiekun: dr Beata Brzozowska

Synteza i badania fizykochemiczne hybryd organiczno-nieorganicznych zbudowanych z ligandów promezoganicznych i nanocząstek złota
Gołdyn Karolina, Jędrych Agnieszka, Pisarek Joanna, Rybak Paulina
Opiekun: dr Joanna Wolska (Wydział Chemii UW)

Mobilny panel fotowoltaiczny z warstwą aktywną perowskitu
Adam Wincukiewicz, Maciej Krajewski, Wojciech Mech, Joanna Sitnicka, Piotr Mickiewicz, Grzegorz Kołodziej
Opiekunowie: prof. dr hab. Maria Kamińska, dr hab. Krzysztof Korona

Monitorowanie strumienia promieniowania kosmicznego
Karol Pijanowski, Karolina Rozwadowska, Katarzyna Wójcik
Opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Doroba

Nowoczesne oświetlenie światłowodowe
Paweł Drozda, Urszula Kurdziel, Katarzyna Ludwiczak, Tomasz Necio, Mateusz Saniewski
Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Neutronowa analiza aktywacyjna
Anna Dominika Abramuk, Małgorzata Jabłońska, Paweł Kowalski, Gabriela Saworska
Opiekun: dr hab. Krzysztof Miernik
Raport (pdf)

Metrologia kwantowa przy użyciu nieklasycznych stanów światła
Artur Niezgoda, Marcin Rubin, Klaudia Zaremba-Kopczyk
Opiekun: dr hab. Jan Chwedeńczuk

Wytwarzanie i charakteryzacja epitaksjalnych złącz p-n
Aleksandra Łopion, Karolina Połczyńska, Arkadiusz Grempka
Opiekun: dr hab. Wojciech Pacuski

Budowa lasera Pr:YLF
Mateusz Bocheński, Jakub Dobosz, Barbara Szczerba
Opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz

2017/2018, semestr zimowy

Poszukiwanie gwiazd zmiennych w danych z projektu ASAS
Marcin Wrona, Daniel Pieńkowski, Marzena Śniegowska
Opiekun: prof. dr hab. Grzegorz Pojmański

Rejestracja promieniowania kosmicznego za pomocą liczników Geigera-Mullera (cz. 1)
Konrad Olszowski, Tomasz Rudnicki, Wojciech Żurek
Opiekun: dr hab. Marcin Konecki
Raport (pdf)

Analiza problemu zakażeń wirusem Dengi - testowanie metod predykcyjnych
M. Budziński, M. Skowronek, Ł. Bala, K. Kamiński, J. Mańczak, A. Kordeczka
Opiekun: dr hab. J. Żygierewicz
Raport (pdf)

Characterization of microcavities with usage of piezoelectric element and creating laser ring by axicon and vortex plate
Zespół: Alexander Korneluk, Julia Kucharek, Natalia Kuk, Katarzyna Polak, Barbara Śliwa
Opiekun: dr Daniel Stephan
Raport (pdf)

Effect of relativistic acceleration on bosonic and fermionic quantum fields
Zespół: Kacper Dębski, Piotr Grochowski, Grzegorz Rajchel
Opiekun: dr hab. Andrzej Dragan
Raport (pdf)

Roton jako stan własny wielociałowego hamiltonianu
Zespół: Wojciech Górecki, Rafał Ołdziejewski (CFT PAN), Krzysztof Pawłowski (CFT PAN), Michał Kowalski (PP WFT)
Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski (CFT PAN)

2016/2017, semestr letni

Elastyczne, hybrydowe emitery światła oparte na nanostrukturach i polimerach przewodzących (cz. I)
Zespół: Piotr Orłowski, Grzegorz Kołodziej, Arkadiusz Leniart, Jakub Polaczyński, Bartłomiej Seredyński, Adam Wincukiewicz
Opiekunowie: prof. dr hab. Maria Kamińska, dr hab. Krzysztof Korona

Przejście fazowe w sieciach złożonych w modelu Axelroda
Zespół: Korzeń W., Maćkowski M., Rozwadowski P., Szczeblewska P., Sznajder W.
Opiekun: mgr Tomasz Raducha

Misja: MARS - opracowanie i budowa łazika marsjańskiego
Zespół: Maciej Bartylak, Kacper Oreszczuk, Aleksander Jasiak
Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Dominik
Raport (szczegółowy raport utajniony ze względu na konkurs)

Nowe metody przenoszenia grafenu wyprodukowanego metodą CVD na podłoże wtórne
Zespół: Radosław Musur, Martyna Tupikowska, Mikołaj Kuska
Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek


Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich