Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów

Poniższe projekty można realizować w ramach zaliczania wymienionych w opisie przedmiotów. Chęć realizacji projektu należy zgłosić potencjalnemu opiekunowi (autorowi proponowanego tematu).

Rejstracja w USOS powinna nastąpić tylko w następujących przypadkach:

- realizacja projektu proponowanego w ramach przedmiotu wyczerpuje wymaganą na danym stopniu studiów liczbę ECTS,
które należy zdobyć w trakcie realizacji zespołowego projektu (np. projekt za 5 ECTS na stopniu 2.),

- w semestrze, na który jest otwarta rejestracja, suma punktów ECTS zdobytych w trakcie zespołowych projektów wyczerpie wymaganą na danym stopniu studiów liczbę ECTS (np. jestem na 1. stopniu, mam już 2 ECTS z projektu w ramach przedmiotu A, teraz będę realizować projekt za 2 ECTS w ramach przedmiotu B).

Zaliczenie przedmiotu Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów nie skutkuje ani przyznaniem p. ECTS, ani wystawieniem oceny; zostały one już uwzględnione przy zaliczeniu i w ramach przedmiotu, w trakcie realizacji którego student wykonał projekt.

Student uzyskuje zaliczenie z tego przedmiotu, gdy suma uzyskanych w ten sposób punktów ECTS osiągnie minimalną wartość wymaganą na danym stopniu studiów. Opiekunowie informują koordynatora Zespołowych Projektów Studenckich o zrealizowanych przez podopiecznych projektach.

Po uzgodnieniu z opiekunem zespół może realizować projekt również poza okresem, w którym odbywają się zajęcia.

Semestr letni - proponowane tematy:

Advanced Geometric Methods in Classical Mechanics and Supergeometry,
opiekun: dr hab. Javier de Lucas Araujo, Javier.de.Lucas@fuw.edu.pl
Nazwa przedmiotu: Mathematical Methods in Classical Mechanics and Supergeometry
Kod przedmiotu: 1100-4MMCMS
ECTS za projekt: 2
The main goal of the project is to write a script detailing the most important advanced geometric structures appearing in Classical Mechanics and Supergeometry in an accessible manner for II degree physics students. Each student of the group must flesh out with examples one of the following topics described during the course:
  1. Vector bundles,
  2. Principle bundles,
  3. Poisson, symplectic and twisted Poisson structures,
  4. Marsden-Weinstein reduction, generalizations, and applications,
  5. Lie algebroids, Dirac algebroids,
  6. Lie groups and Poisson--Lie groups,
  7. Lie bialgebras,
  8. Integrable systems and dressing transformations,
  9. Supermanifolds, supertangent bundles, supercotangent bundles, supertangent morphisms, superdifferential forms,
  10. Supermechanics, super-Hamilton equations, Supersymmetric models.

Semestr zimowy - proponowane tematy:

Modelowanie komputerowe układu nerwowego, opiekun: dr hab. Piotr Suffczyński, Piotr.Suffczynski@fuw.edu.pl
Nazwa przedmiotu: Modelowanie komputerowe układu nerwowego
Kod przedmiotu: 1100-5NI11
ECTS za projekt: 5Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich