Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów

Poniższe projekty można realizować w ramach zaliczania wymienionych w opisie przedmiotów. Chęć realizacji projektu należy zgłosić potencjalnemu opiekunowi (autorowi proponowanego tematu).

Rejstracja w USOS powinna nastąpić tylko w następujących przypadkach:

- realizacja projektu proponowanego w ramach przedmiotu wyczerpuje wymaganą na danym stopniu studiów liczbę ECTS,
które należy zdobyć w trakcie realizacji zespołowego projektu (np. projekt za 5 ECTS na stopniu 2.),

- w semestrze, na który jest otwarta rejestracja, suma punktów ECTS zdobytych w trakcie zespołowych projektów wyczerpie wymaganą na danym stopniu studiów liczbę ECTS (np. jestem na 1. stopniu, mam już 2 ECTS z projektu w ramach przedmiotu A, teraz będę realizować projekt za 2 ECTS w ramach przedmiotu B).

Student uzyskuje zaliczenie z tego przedmiotu, gdy suma uzyskanych w ten sposób punktów ECTS osiągnie minimalną wartość wymaganą na danym stopniu studiów. Opiekunowie informują koordynatora Zespołowych Projektów Studenckich o zrealizowanych przez podopiecznych projektach.

Po uzgodnieniu z opiekunem zespół może realizować projekt również poza okresem, w którym odbywają się zajęcia.

Semestr letni - proponowane tematy:

Czy to był bolid? opiekun: prof. dr hab. Marek Grad, mgrad@mimuw.edu.pl
Nazwa przedmiotu: Sejsmologia
Kod przedmiotu: 1103-4`Sejsm
ECTS za projekt: 4
2. grupa w USOS (w sem. zimowym 2018/2019)
31 października 2015 r. stacje sejsmiczne w eksperymencie „13 BB star” na Pomorzu zarejestrowały niezidentyfikowane zjawisko. Zadaniem projektu będzie określenie czasu i miejsca tego zjawiska na podstawie rejestracji sejsmicznych. Istnieje możliwość rozszerzenia badań na permanentne stacje sejsmiczne, również poza granicami Polski, a także porównanie z podobnymi zjawiskami zarejestrowanymi na świecie. Wtedy z możliwością zwiększenia punktów ECTS (*).
Grupa 2. jest tylko dla studentów, którzy uzgodnili swój udział w projekcie z opiekunem.


Semestr zimowy - proponowane tematy:

Modelowanie komputerowe układu nerwowego, opiekun: dr hab. Piotr Suffczyński, Piotr.Suffczynski@fuw.edu.pl
1. grupa w USOS
Nazwa przedmiotu: Modelowanie komputerowe układu nerwowego
Kod przedmiotu: 1100-5NI11
ECTS za projekt: 5Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich