Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Współpraca z przedsiębiorcami

Propozycje zgłoszone przez firmę Comtegra S.A. Przy realizacji tych tematów jest szansa na uzyskanie wsparcia ze strony firmy. Projekt musi być realizowany pod opieką pracownika lub doktoranta Wydziału Fizyki UW, który zgłasza chęć opieki w zwykły sposób. Opiekuna z firmą kontaktuje kooordynator.

Lista propozycji projektów sformułowanych przez firmę Comtegra S.A.:

1. SEEING I JEGO WPŁYW NA JAKOŚĆ AMATORSKICH OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH W ZAKRESIE PASMA WIDZIALNEGO I BLISKIEJ PODCZERWIENI

Należy rozważyć problem seeingu (dystorsji spowodowanej gradientem temperatury powietrza) w amatorskich obserwacjach realizowanych teleskopami o średnicach D<50cm (warunek D < wielkości najmniejszej komórki powietrza powodującej dystorsje). Rozwiązania problemu (poprawa jakości odbioru sygnału) szukać można w kilku obszarach: stosowanie ruchomych mechanizmów na torze optycznym (np. lustro tip-tilt wykorzystywane obecnie), poprzez możliwości zastosowania ruchomej matrycy CCD/CMOS (kilka stopni swobody) do możliwości zastosowań luster deformowalnych lub korelacji sygnału odebranego z detektora fali czołowej z sygnałem detektora głównego (łączone z technologiami typu zero-noise readout) lub łączenie tych technologii i nowatorskich pomysłów.

2. MONITORING „KWANTOWY”

Skonstruowanie miniaturowego czujnika pomiarowego który umożliwi pomiary (stanu 0 i 1) dużej ilości newralgicznych miejsc w układach precyzyjnych (w czasie rzeczywistym) z wykorzystaniem technologii transmisji np. RFID+5G (setki „RFID” zbierają informacje i przesyłają je do „panelu transmisyjnego” który to w dalszej części komunikuje się z jednostką centralną). Dzięki takim pomiarom będziemy mieli możliwość śledzenia szybkości i trasy przebiegu sygnału po układzie a co za tym idzie możliwość opracowywania nowych zoptymalizowanych układów. Analiza odbywała by się w czasie rzeczywistym za pomocą
superkomputera, a algorytmy sterowały by pracą włączania i optymalizacją przełączania układów precyzyjnych zależnych od
siebie.

3. INTERAKTYWNY PENDRIVE

Pendrive (swoisty konektor typu: urządzenie końcowe „chmura” danych) z układem do przesyłania danych w technologii 5G który posiada tylko własne id umożliwiające łączenie się przy pomocy technologii 5G z data center. Wykorzystanie np. w agencji marketingowej przygotowującej na bieżąco w biurze swojego klienta ofertę kampanii marketingowej – konektor z
dużą prędkością przesyła duży strumień danych klienta do chmury obliczeniowej – ta po analizie w bardzo krótkim czasie zwraca wynik którym jest oferta. Np. interaktywna biblioteka dostępna szybko i wszędzie – wystarczy wpiąć swój pendrive do urządzenia i już jesteśmy w wirtualnej bibliotece i możemy przeglądać materiały.

4. PROJEKT UKŁADU TRANSMISJI I ODBIORU SYGNAŁU W TECHNOLOGII 5G „DREAMTEAM” (bezstratna transmisja bezprzewodowa w czasie rzeczywistym bez opóźnień)

a) dla okularów świata wirtualnego dzięki którym ten sam świat wirtualny mógłby być użytkowany przez kilka osób w tym samym czasie.
b) dla interfejsów aplikacyjnych którymi można sterować za pomocą myśli – ale nie przez jednego użytkownika a grupy
użytkowników.

5. „EKSPONAT”

Opracowanie eksponatu ilustrującego dowolne zagadnienie z zakresu nauki/technologii wykorzystując do tego właściwości zjawisk fizycznych. Przykładem takiego urządzenie mógłby być układ optyczny symulujący działanie bramek logicznych (AND, OR, XOR etc.), którego konstrukcja umożliwia interakcję z eksperymentatorem. Układ optyczny można zastąpić naczyniami połączonych lub innym zestawem obiektów zależnych. Opracowany eksponat mógłby być prezentowany w instytucjach zajmujących się krzewieniem wiedzy wśród  szerokiej publiczności – przykładem jest Warszawskie Centrum Nauki Kopernik.
Realizacja tego projektu posiada wartość dodaną w postaci potencjału marketingowego.

6. REZERWY STRATEGICZNE

Opracowanie metody, materiałów lub technologii umożliwiających magazynowanie bardzo dużych porcji energii elektrycznej mogących stanowić rezerwę energetyczną na wypadek _blackoutu_. Rozwiązanie powinno być skalowalne w sposób umożliwiający pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną kluczowych funkcji realizowanych przez jednostki administracyjnego oraz całe Państwo. Rozwiązanie problemu można przeprowadzić w postaci eksperymentu
myślowego.


Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich