Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Dla studentów studiów I stopnia

W skrócie:
 • zespół od 3 do 5 studentów
 • projekt zgłasza opiekun (pracownik lub doktorant)
 • w ramach zajęć:
  • Zespołowe projekty studenckie 1 (semestralny, wersja L lub Z, 4 ECTS, 30 godz.), USOS
  • Zespołowy projekt studencki - praca licencjacka, USOS
  • Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów (zaliczenia co semestr), USOS
 • zespół studentów przygotowuje ogólnodostępny raport przed zaliczeniem
 • opiekun zalicza projekt, przesyła koordynatorowi link do raportu, link zamieszczany jest na stronie projektów
Proponowane tematy:
Macie inny pomysł? Znajdźcie opiekuna (pracownika lub doktoranta) i poproście go, żeby zgłosił temat.Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich