Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Dla studentów studiów I stopnia

W skrócie:
  • zespół od 3 do  5 studentów
  • w ramach zajęć:
    • Zespołowe projekty studenckie 1 (semestralny, wersja L lub Z, 4 ECTS, 30 godz.), USOS
    • Zespołowy projekt studencki - praca licencjacka, USOS
    • Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów (zaliczenia co semestr), USOS
  • zespół studentów przygotowuje ogólnodostępny raport przed zaliczeniem
  • opiekun zalicza projekt, przesyła koordynatorowi link do raportu, link zamieszczany jest na stronie projektów
Proponowane tematy:
Macie inny pomysł? Znajdźcie opiekuna (pracownika lub doktoranta) i poproście go, żeby zgłosił temat.Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich