Proponowane | Suggested:
 • Wizualizacja | Visualization:
  • Wizualizacja dynamiki zmian zachodzących w rozwijanym kodzie źródłowym
   Visualization of change dynamics in the source code being actively developed
  • Wizualizacja sieci społecznościowej programistów tworzącej się przy realizacji projektów
   Visualization of programmers' social networks that get constituted during software development
  • Wizualizacja “bad smellsów” w kodzie
   Visualization of source code bad smells (ie. anti-patterns)
  • Wizualizacja wskaźnika niestabilności oraz klas typu “helper”
   Visualization of instability indicators and helper classes
  • Metody wizualizacji kodu źródłowego w repozytorium wspomagające analizę jakości
   Methods of source code visualization that support quality analysis
  • Wizualizacja przepływu sterowania w runtime w oparciu o graf oprogramowania
   Visualization of runtime flow of steering between software elements based of graph representation of software
 • Analiza | Analysis:
  • Analiza repozytorium pod kątem automatycznej refaktoryzacji kodu, na podstawie zadanych kryteriów
   Software repository analysis for automatic source code refactoring, according to predefined software criteria
  • Analiza jakości i złożoności kodu, na podstawie zadanych kryteriów
   Analysis of quality and complexity of source code, according to predefined criteria
  • Analiza pracy programistów na podstawie zmian w systemie kontroli wersji
   Analysis of programmers performance based on version control changes
  • Wielokryterialna ocena progu wejścia i łatwości utrzymania kodu w projektach open-source
   Multi-criteria assessment of entry and maintenance 
   thresholds for open-source projects
  • Asercje architektoniczne
   Architectural assertions
  • Wykorzystanie uczenia maszynowego w ocenie i wizualizacji jakości kodu na podstawie historii jego zmian
   Using machine learning for assessment and visualization of source code quality based on its change history
  • Analiza dynamiczna systemów informatycznych
   Runtime (dynamic) analysis of software systems
 • Optymalizacja | Optimisation:
  • Automatyczne przepakietowywanie / partycjonowanie kodu
   Automatic re-packaging / partitioning of source code
  • Automatyczne przydzielanie zgłoszeń / zdań do programistów
   Automatic assignment of programmers tasks / issues
  • Automatyczny / automatyzowany refaktoring z programowania imperatywnego do funkcyjnego
   Automatic / automated refactoring from imperative to functional programming
  • Automatyczne wykrywanie wzorców i antywzorców związanych z poprawnością, wydajnością i współbieżnością
   Automatic discovery of patterns and anti-patterns related to correctness, efficiency and concurrency
  • Usuwanie martwych fragmentów kodu na podstawie podsłuchiwania przepływu sterowania
   Removing dead code based on runtime eavesdropping
  • Identyfikowanie i walidacja powiązań pomiędzy wymaganiami a kodem
   Identification and validation of relations between user requirements and source code
W trakcie przygotowywania | Under construction:
 • Bartosz Franaszek, VI 2020
  Jakość kodu testowego
  Quality of test code
 • Bartosz Frąckowiak, VI 2020
  Asercje architektoniczne
  Architectural assertions
 • Arkadiusz Tomczak, VI 2019
  Narzędzia do automatycznej rekonstrukcji typów w języku Python
  Tools for automatic type reconstruction in the Python programming language
  • Marta Cieślak, VI 2019
   Wyszukiwanie podobnych zmian w kodzie z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego
   Searching for similar code changes using machine learning
  • Michał Stachurski
   Wizualizacja i analiza zmian zachodzących w projektach informatycznych
   Visualization and analysis of changes occurring in software projects
  • Vladimir Markovets
   Analiza dynamiczna systemów informatycznych
   Dynamic analysis of software systems
  • Grzegorz Timoszuk
   Wizualizacja oprogramowania
   Software visualization