2015/16

Seminarium SOVA: Analiza, wizualizacja i optymalizacja oprogramowania


Prowadzący

Doktoranci

Magistranci

Zaplanowane referaty

Odnośniki internetowe

Plan działania (optymalny)

Prowadzący

 1. Robert Dąbrowski r.dabrowski@uw.edu.pl

 2. Krzysztof Stencel stencel@mimuw.edu.pl

Doktoranci

 1. Bartosz Frąckowiak frackowiak.bartosz2@gmail.com

 2. Grzegorz Timoszuk gtimoszuk@gmail.com

Magistranci

 1. Maciej Andrearczyk maciej.andrearczyk@student.uw.edu.pl

 2. Wojciech Donderowicz wd319357@students.mimuw.edu.pl

 3. Michał Duczyński mduczynski@student.uw.edu.pl

 4. Adam Maśny am334776@students.mimuw.edu.pl

 5. Aleksandra Pędzich ap321146@students.mimuw.edu.pl

 6. Łukasz Piesiewicz lp334978@students.mimuw.edu.pl

 7. Jakub Szponder jakub.szponder@gmail.com

 8. Aleksander Trendak alek.trendak@gmail.com

Zaplanowane referaty

 • 15.10.2015 Aleksander Trendak - Wprowadzenie do teorii gier (koalicyjnych)
 • 22.10.2015 Bartosz Frąckowiak - Asercje architektoniczne (przypomnienie)
 • 29.10.2015 Adam Maśny - Rozpoznanie tematów (wybór własny)
 • 05.11.2015 Maciej Andrearczyk - Rozpoznanie tematów (wybór własny)
 • 12.11.2015 brak seminarium
 • 19.11.2015 Łukasz Piesiewicz - Rozpoznanie tematów (wybór własny)
 • 26.11.2015 Wojciech Donderowicz - Postęp prac (https://drive.google.com/file/d/0By53zjaR9ktRWXhxQktpYm5LOTQ/view?usp=sharing)
 • 03.12.2015 Aleksander Trendak - Wprowadzenie do teorii gier (koalicyjnych)
 • 10.12 2015 Aleksandra Pędzich - Postęp prac
 • 17.12.2015 Michał Duczyński - Prediction of Driving Destination
 • ...
 • 25.02.2016 Adam Maśny
 • 03.03.2016 Łukasz Piesiewicz
 • 10.03.2016 Wojciech Donderowicz
 • 17.03.2016 Michał Duczyński (zdalnie)
 • 07.04.2016 Aleksandra Pędzich
 • 14.04.2016 Łukasz Piesiewicz
 • 21.04.2016 Adam Maśny
 • 28.04.2016 
 • 07.05.2016 
 • 12.05.2016 
 • 19.05.2016 Wypełnianie wniosków o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (obowiązkowo I rok studiów)

Odnośniki internetowe

Plan działania dla obecnego I roku (optymalny)

 • Do końca października 2014: referaty doktorantów i niektórych magistrantów, wybór referatów z literatury przez pozostałych.

 • Do końca grudnia 2014: ustalenie tematu pracy magisterskiej.

 • Do konca czerwca 2015: zakończenie badań w ramach pracy magisterskiej, ew. przygotowanie publikacji.

 • Do końca lutego 2016: spisywanie pracy magisterskiej.

 • Do końca czerwca 2016: obrona pracy magisterskiej.


Plan działania dla obecnego II roku (optymalny)

 • Do końca lutego 2015: spisywanie pracy magisterskiej lub tworzenie oprogramowania.

 • Do końca czerwca 2015: obrona pracy magisterskiej.


Prace magisterskie:


Filip Daca

[pl] - Metody wizualizacji kodu źródłowego w repozytorium wspomagające analizę jakości. | [en] - Repository source code visualization methods supporting quality analysis.

Repozytorium Git

Wizualizacja projektów informatycznych - zarys


Dominik Jastrzębski

[pl] - Mapa zużycia energii przez aplikacje Android | dokument Google


Adam Wierzbicki

[en] - Using Software History for Defect Prediction (Wykorzystanie historii kodu do predykcji błędów) | [Kod programu] | [Praca]


Tomasz Biczel

[pl] - Analiza pracy programistów na podstawie zmian w systemie kontroli wersji | …

Prezentacja magisterska: https://docs.google.com/presentation/d/1TNvUWfDixvahwamXwklrUyEJKXwxMYNsCuCtlnKwkhM/edit?usp=sharing

Analiza pracy programistów na podstawie historii zmian w systemie kontroli wersji


Bartłomej Wójcicki

[en] - Wielokryterialna ocena progu wejścia i łatwości utrzymania kodu w projektach open-source | ...

Software fault prediction


Andrzej Skrodzki

[en] - Mierzenie oprogramowania | ...


Bartosz Frąckowiak

[en] - Asercje architektoniczne | ...

1) Wizualizacja wskaźnika niestabilności oraz klas typu “helper”


Paweł Nowosad

[pl] - Grafowa reprezentacja i analiza “bad smellsów” w kodzie


Jakub Szponder

[pl] - Analiza i wizualizacja nieprzetestowanych zmian w kodzie programu


Adam Wierzbicki

Wykorzystanie historii kodu do predykcji błędów

[Prezentacja] | [Repozytorium]


Michał Duczyński

Structured merge

Source Code Differencing


Wojciech Donderowicz

Detekcja dupkilatów w kodzie źródłowym

repo


Dominik Jastrzębski

Publikacje green-mining i plan pracy

Literatura:

Comments