2014/15

Seminarium SOVA: Analiza, wizualizacja i optymalizacja oprogramowania


Prowadzący

Doktoranci

Magistranci

Zaplanowane referaty

Odnośniki internetowe

Plan działania (optymalny)

Prowadzący

 1. Robert Dąbrowski r.dabrowski@uw.edu.pl

 2. Krzysztof Stencel stencel@mimuw.edu.pl

Doktoranci

 1. Bartosz Frąckowiak frackowiak.bartosz2@gmail.com

 2. Grzegorz Timoszuk gtimoszuk@gmail.co

Magistranci (tę listę należy zaktualizować)

 1. Filip Daca filip.hubert.daca@gmail.com

 2. Dominik Jastrzębski saephir@gmail.com

 3. Paweł Nowosad panowosad@gmail.com

 4. Andrzej Skrodzki as292510@students.mimuw.edu.pl

 5. Jakub Szponder jakub.szponder@gmail.com

 6. Adam Wierzbicki aw306441@students.mimuw.edu.pl

 7. Bartłomiej Wójcicki bartwojcicki@gmail.com

 8. Michał Duczyński mduczynski@student.uw.edu.pl

 9. Aleksandra Pędzich ap321146@students.mimuw.edu.pl

 10. Aleksander Trendak alek.trendak@gmail.com

 11. Wojciech Donderowicz wd319357@students.mimuw.edu.pl

Zaplanowane referaty

09.10.2014 Adam Wierzbicki Wykorzystanie historii kodu do predykcji błędów

16.10.2014 Dominik Jastrzębski Publikacje green-mining i plan pracy

23.10.2014 Aleksandra Pędzich

Michał Duczyński Source Code Differencing

30.10.2014 Bartłomiej Wójcicki Software fault prediction

06.11.2014 Filip Daca Wizualizacja projektów informatycznych - zarys

pracy

13.11.2014 Paweł Nowosad

20.11.2014 Jakub Szponder

27.11.2014 Bartosz Frąckowiak


26.02.2015 Bartosz Frąckowiak, Grzegorz Timoszuk

05.03.2015 [zajęcia odwołane]

12.03.2015 Adam Wierzbicki [Prezentacja] | [Repozytorium]

19.03.2015 Aleksander Trendak, Michał Duczyński     Structured merge

26.03.2015 Dominik Jastrzębski

09.04.2015 Filip Daca

16.04.2015 Aleksandra Pędzich

23.04.2015 Paweł Nowosad

30.04.2015 Bartłomiej Wójcicki

07.05.2015 Jakub Szponder

14.05.2015 Wojciech Donderowicz

21.05.2015 Wypełnianie wniosków o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (obowiązkowo I rok studiów)

Odnośniki internetowe

Plan działania dla obecnego I roku (optymalny)

 • Do końca października 2014: referaty doktorantów i niektórych magistrantów, wybór referatów z literatury przez pozostałych.

 • Do końca grudnia 2014: ustalenie tematu pracy magisterskiej.

 • Do konca czerwca 2015: zakończenie badań w ramach pracy magisterskiej, ew. przygotowanie publikacji.

 • Do końca lutego 2016: spisywanie pracy magisterskiej.

 • Do końca czerwca 2016: obrona pracy magisterskiej.


Plan działania dla obecnego II roku (optymalny)

 • Do końca lutego 2015: spisywanie pracy magisterskiej lub tworzenie oprogramowania.

 • Do końca czerwca 2015: obrona pracy magisterskiej.


Prace magisterskie:


Filip Daca

[pl] - Metody wizualizacji kodu źródłowego w repozytorium wspomagające analizę jakości. | [en] - Repository source code visualization methods supporting quality analysis.

Repozytorium Git


Dominik Jastrzębski

[pl] - Mapa zużycia energii przez aplikacje Android | dokument Google


Adam Wierzbicki

[en] - Using Software History for Defect Prediction (Wykorzystanie historii kodu do predykcji błędów) | [Kod programu] | [Praca]


Tomasz Biczel

[pl] - Analiza pracy programistów na podstawie zmian w systemie kontroli wersji | …

Prezentacja magisterska: https://docs.google.com/presentation/d/1TNvUWfDixvahwamXwklrUyEJKXwxMYNsCuCtlnKwkhM/edit?usp=sharing


Bartłomej Wójcicki

[en] - Wielokryterialna ocena progu wejścia i łatwości utrzymania kodu w projektach open-source | ...


Andrzej Skrodzki

[en] - Mierzenie oprogramowania | ...


Bartosz Frąckowiak

[en] - Asercje architektoniczne | ...

1) Wizualizacja wskaźnika niestabilności oraz klas typu “helper”


Paweł Nowosad

[pl] - Grafowa reprezentacja i analiza “bad smellsów” w kodzie


Jakub Szponder

[pl] - Analiza i wizualizacja nieprzetestowanych zmian w kodzie programu


2)Literatura:


Prezentacje magisterskie:


Comments