2013/14

Seminarium SOVA: Analiza, wizualizacja i optymalizacja oprogramowania


Prowadzący

Doktoranci

Magistranci

Zaplanowane referaty

Odnośniki internetowe

Plan działania (optymalny)

Prowadzący

 1. Robert Dąbrowski r.dabrowski@uw.edu.pl

 2. Krzysztof Stencel stencel@mimuw.edu.pl

Doktoranci

 1. Bartosz Frąckowiak frackowiak.bartosz2@gmail.com

 2. Grzegorz Timoszuk gtimoszuk@gmail.com

 3. Patrycja Węgrzynowicz patrycja@yonlabs.com

Magistranci

 1. Tomasz Biczel tomasz@biczel.com

 2. Filip Daca filip.hubert.daca@gmail.com

 3. Dominik Jastrzębski saephir@gmail.com

 4. Vladimir Markovets vm262557@students.mimuw.edu.pl

 5. Paweł Nowosad panowosad@gmail.com

 6. Andrzej Skrodzki as292510@students.mimuw.edu.pl

 7. Jakub Szponder jakub.szponder@gmail.com

 8. Michał Stachurski ms277605@students.mimuw.edu.pl

 9. Adam Wierzbicki aw306441@students.mimuw.edu.pl

 10. Bartłomiej Wójcicki bartwojcicki@gmail.com

Zaplanowane referaty

10.10.2013 Bartosz Frąckowiak Asercje architektoniczne

17.10.2013 Tomasz Biczel Wizualne narzędzia mierzące zależności między postrzeganymi cechami interfejsów użytkownika

24.10.2013 Vladimir Markovets Analiza dynamiczna systemów informatycznych

31.10.2013 Dzień dziekański

07.11.2013 P. Węgrzynowicz Automatyczne wykrywanie wzorców i antywzorców związanych z poprawnością, wydajnością i współbieżnością

14.11.2013 K. Jakubczyk Obrona pracy doktorskiej Source Code Analysis Techniques in Property Verification of Real Java Code, sala 2180, początek o 10:00

21.11.2013 Grzegorz Timoszuk Automatyczne przepakietowywanie oprogramowania

28.11.2013 Adam Wierzbicki Puzzle-Based Automatic Testing (http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2351676.2351697)

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/0B2RkDf7Kb1I_Sko2UXB0RXhEUEE/edit?usp=sharing

05.12.2013 Dominik Jastrzębski Runtime monitoring of software energy hotspots http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2351676.2351699

12.12.2013 Bartlomiej Wojcicki LAMBDAFICATOR: from imperative to functional programming through automated refactoring (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2486986)

19.12.2013 Jakub Szponder Code patterns for automatically validating requirements-to-code traces (http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2351676.2351705)

09.01.2014 Filip Daca GUITest: A Java Library for Fully Automated GUI Robustness Testing (http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2351676.2351739)

16.01.2014 Pawel Nowosad Detecting Bad Smells in Source Code Using Change History Information (http://www.cs.wm.edu/~denys/pubs/ASE'13-HIST-Camera.pdf)

Moja prezentacja z referatem: https://www.dropbox.com/s/lyh70b5jhynudyg/HIST.zip

23.01.2014 Andrzej Skrodzki Privtrans: Automatically Partitioning Program for Privilage Separation (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1251380)

Prezentacja:

https://docs.google.com/presentation/d/1LqViJAq5_1SshBzeYb-4tbeMQqbUQC4qeyLFbeehns4/edit?usp=sharing

    

27.02.2014 Andrzej Skrodzki

13.03.2014 Bartosz Frąckowiak


20.03.2014 Bartłomiej Wójcicki Prezentacja

Empirical Validation of Object-Oriented Metrics on Open Source Software for Fault Prediction

Source Code Metrics and Maintainability: A Case Study

A Drill-Down Approach for Measuring Maintainability at Source Code Element Level


27.03.2014 Adam Wierzbicki Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/0B2RkDf7Kb1I_OFRQb3hjalB2TkE/edit?usp=sharing

“Failure Is a Four-Letter Word” (najważniejszy tekst):

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2020390.2020395


03.04.2014 Tomasz Biczel Analiza pracy programistów na podstawie historii zmian w systemie kontroli wersji

   Prezentacja


10.04.2014 Dominik Jastrzębski Analiza zużycia energii przez aplikacje na platformę Android

Prezentacja


24.04.2014 Dominik Jastrzębski Dokończenie referatu z 10.04.2014


08.05.2014 Jakub Szponder


15.05.2014 Witold Staniszkis End-user software engineering


22.05.2014 Filip Daca Metody wizualizacji projektów informatycznych na podstawie konferencji VISSOFT - wstęp do pracy magisterskiej


29.05.2014 Paweł Nowosad

Odnośniki internetowe

Plan działania (optymalny)

 • Do końca października 2013: referaty doktorantów i niektórych magistrantów, wybór referatów z literatury przez pozostałych.

 • Do końca grudnia 2013: ustalenie tematu pracy magisterskiej.

 • Do konca czerwca 2014: zakończenie badań w ramach pracy magisterskiej, ew. przygotowanie publikacji.

 • Do końca lutego 2015: spisywanie pracy magisterskiej.

 • Do końca czerwca 2015: obrona pracy magisterskiej.


Prace magisterskie:


Filip Daca [pl] - Metody wizualizacji kodu źródłowego w repozytorium wspomagające analizę jakości. | [en] - Repository source code visualization methods supporting quality analysis.


Dominik Jastrzębski [pl] - Mapa zużycia energii przez aplikacje Android | dokument Google


Adam Wierzbicki [en] - Wykorzystanie uczenia maszynowego w ocenie i wizualizacji jakości kodu na podstawie historii jego zmian | ...


Tomasz Biczel [pl] - Analiza pracy programistów na podstawie zmian w systemie kontroli wersji | …

Prezentacja magisterska: https://docs.google.com/presentation/d/1TNvUWfDixvahwamXwklrUyEJKXwxMYNsCuCtlnKwkhM/edit?usp=sharing


Bartłomej Wójcicki [en] - Wielokryterialna ocena progu wejścia i łatwości utrzymania kodu w projektach open-source | ...


Andrzej Skrodzki [en] - Mierzenie oprogramowania | ...


Bartosz Frąckowiak [en] - Asercje architektoniczne | ...

1) Wizualizacja wskaźnika niestabilności oraz klas typu “helper”

Paweł Nowosad [pl] - Grafowa reprezentacja i analiza “bad smellsów” w kodzie


2)Literatura:


Prezentacje magisterskie:

Comments