2020/21
Czwartek | Tuesday 10:15 - 11:45, online (zoom)

Semestr zimowy | Winter semester:
 • 2020-10-15 Planowanie seminarium
 • 2020-10-22 Krzysztof Kowalczyk, Tomasz Miśków, Prezentacja tematu (tematów) mgr
 • 2020-10-29 Norbert Siwek, Tailoring Programs for Static Analysis via Program Transformation
 • 2020-11-05 Mateusz Dudziński, Speedoo: Prioritizing Performance Optimization Opportunities
 • 2020-11-12 brak seminarium
 • 2020-11-19 Jan Żak, What interesting data can we mine from software repositories?
 • 2020-11-26 Piotr Grabowski, Nyx: Greybox Hypervisor Fuzzing using Fast Snapshots and Affine Types
 • 2020-12-03 Yuliia Buchko, How Many of All Bugs Do We Find 
 • 2020-12-10 Adam Jabłonowski, Neurological Divide: An fMRI Study of Prose and Code Writing
 • 2020-12-17 Krzysztof Kowalczyk, Tomasz Miśków, postęp prac
 • 2020-12-24 brak seminarium
 • 2020-12-31 brak seminarium
 • 2021-01-07 Mateusz Dudziński, referat związany z optymalizacją oprogramowania
 • 2021-01-14 Norbert Siwek, statyczna analiza kodu
 • 2021-01-21 Jan Żak, referat związany z mining software repositories; Tomasz Miśków, Krzysztof Kowalczyk, krótkie demo
 • 2020-01-28 Piotr Grabowski, fazowanie (reprezentacja przypadków fazowania, analizowanie wykonania programu z wykorzystaniem technologii procesora, ...)
Semestr letni | Summer semester:
 • 2021-02-25 Adam Jabłonowski, optymalizacja kodu
 • 2021-03-04 Tomasz Miśków, Krzysztof Kowalczyk, demonstracja plus prace magisterskie
 • 2021-03-11 Yuliia Buchko, pomysł na pracę magisterską
 • 2021-03-18 Mateusz Dudziński, praca magisterska związana z alokatorami pamięci; Aleksander Buła, automatyzacja refaktoryzacji kodu z programowania imperatywnego do funkcyjnego
 • 2021-03-25 Norbert Siwek, generowanie podsumowań kodu
 • 2021-04-01 Jan Żak, referat związany z mining software repositories
 • 2021-04-08 Piotr Grabowski, prototyp dla "Intel PT Screenshotter"
 • 2021-04-15 Aleksander Buła, automatyzacja refaktoryzacji kodu z programowania imperatywnego do funkcyjnego
 • 2021-04-22 
 • 2021-04-29 
 • 2021-05-07 
 • 2021-05-14 
 • 2021-05-21 
 • 2021-05-28 
 • 2021-06-03 
 • 2021-06-10 
Odnośniki internetowe: