Podstawy ochrony własności intelektualnej

Przedmiot dla I roku studiów I stopnia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Cały wykład składa się z dwóch części, które prezentować będę w wyznaczonych w USOS terminach:

1. W pierwszym terminie – część pt. "Utwory" – zajmiemy się prawem autorskim.

2. W drugim terminie – część pt. "Wynalazki" – prawem własności przemysłowej.

Na teście zaliczeniowym obowiązuje materiał z obu części wykładu.

W USOS – ze względów technicznych związanych z testem zaliczeniowym – należy wybrać jedną z grup, ale wybór grupy nie jest powiązany z żadnym z terminów wykładu.

Strona przedmiotu w USOS

Informacje dla osób, które chcą uznania równoważności przedmiotu z innego kierunku lub uczelni

Prezentacja z wykładu (PDF, zawiera linki):

POWI_2018-10-06_v17.pdf

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, aczkolwiek informacje prezentowane na wykładzie są przydatne podczas przygotowań do testu.

Osoby, które przybędą na wykłady, zachęcam do zajmowania miejsc blisko katedry. Staram się przynajmniej na temat części zagadnień prowadzić z Państwem dyskusję – tak jest ciekawiej dla wszystkich. A jest to o wiele łatwiejsze, gdy rozmówcy siedzą w dolnych rzędach.

Warunkiem przystąpienia do testu oraz uzyskania zaliczenia jest zarejestrowanie się na przedmiot w USOS przed otwarciem testu w terminie zerowym! Rejestracji można dokonać samemu (w wyznaczonych terminach) lub za pośrednictwem Dziekanatu.

Proszę zadbać o to, by być zapisanym do jednej z istniejących grup w ramach przedmiotu oraz wpisać w swoim profilu w USOS aktualny adres e-mail.

Po rozesłanym przeze mnie zawiadomieniu o udostępnieniu kursu na platformie Kampus należy niezwłocznie sprawdzić możliwość dostępu do tego kursu i zamieszczonych tam testów (jeszcze przed terminami ich pełnego udostępnienia), a o ewentualnych problemach poinformować mnie.

Niespełnienie powyższych warunków może skutkować stratą terminu zaliczenia.

Test udostępniam na uniwersyteckiej platformie Kampus (COME UW) w trzech terminach: zerowym, pierwszym (sesja egzaminacyjna) oraz drugim (poprawkowa sesja egzaminacyjna).

"Test zaliczający (0)" – termin zerowy – będzie dostępny od 7 do 8 grudnia 2018 r.

"Test zaliczający (1)" – pierwszy termin – będzie dostępny od 31 stycznia do 1 lutego 2019 r.

"Test zaliczający (2)" – drugi, ostatni termin – będzie dostępny od 22 do 23 lutego 2019 r.

Test składa się z 20 zadań. Należy poprawnie rozwiązać co najmniej 18. Z dwóch możliwych podejść w danym terminie wybierane jest lepsze.

Limit czasu: 70 min.

Test znajduje się na platformie Kampus (COME UW) w kursie o skrócie 1100-1#POWI_2018/19Z

Podstawy ochrony własności intelektualnej (1100-1#POWI) (semestr zimowy 2018/19)

Po wybraniu powyższego linku i zalogowaniu się należy wybrać "Test zaliczający (...)". Jeśli nie traficie Państwo od razu na stronę kursu, to należy go wybrać w ramce "Nawigacja" => "Moje kursy".

Życzę powodzenia!

Piotr Nieżurawski