Moduł Aktualności ("Bieżące wydarzenia i problemy w Ameryce Łacińskiej") prowadzony jest w ramach studiów podyplomowych CESLA UW i ma na celu pogłębiać wiedzę słuchacza na temat bieżącej problematyki politycznej, społecznej i gospodarczej Ameryki Łacińskiej.

Przykładowa tematyka zajęć:

* Wybory prezydenckie i parlamentarne
* Relacje państwo-społeczeństwo obywatelskie
* Odzyskanie i zachowywanie pamięci o ofiarach reżimów dyktatorskich
* Regionalne procesy integracyjne
* Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze


Konwersatoryjna forma zajęć zakłada aktywne uczestnictwo studenta zarówno przy zdobywaniu informacji, jak i przy analizie rozpatrywanych problemów.
 
Propozycje tematyczne realizowane są przede wszystkim w oparciu o elektroniczne źródła informacji. Przy wyborze źródeł uwzględniono różne podejścia interpretacyjne rzeczywistości krajowej i regionalnej.

Do podstawowych źródeł informacji w języku polskim należy wydawany przez CESLA Kwartalnik "Ameryka Łacińska", szczególnie jego dział "Kronika". Również - wybrane materiały z polskich mediów. Natomiast wybór podstawowych źródeł w językach obcych jest znacznie bogatszy: serwisy informacyjne agencji międzynarodowych (np. BBC News), krajowe agencje informacyjne (np.Radiobrás), media alternatywne (np. Agencia Púlsar), w końcu bieżąca prasa latynoamerykańska (szczególnie wydania on-line).

Aczkolwiek zajęcia odbywają się w języku polskim, dla pełnego osiągnięcia zakładanych celów zalecana jest co najmniej średnia znajomość języka hiszpańskiego i/lub portugalskiego.

Forma zaliczania:

Moduł zaliczany jest semestralne. Ocena końcowa składa się z dwóch komponentów – oceny wyników pracy studenta podczas zajęć oraz oceny końcowego kolokwium/testu.


Musisz się zalogować, aby dodawać gadżety widoczne tylko dla Ciebie