หน้าแรกประชาสัมพันธ์


ผลงานสถานศึกษา


ภาพกิจกรรม

 • วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนวัดหนองแก จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองแก   มีกิจกรรมดังนี้๑.  การอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันต่อต้านยาเสพติด ๒.  ประชาสัมพันธ์คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๓.  การประกวดวาดภาพและคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมมอบเกียรติบัตร ๔.  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและนันนาการ ได้รับความร่วมมือจาก ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี                
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 02:06 โดย Woranan Amalinphirom
 • กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนวัดหนองแกจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2562
  ส่ง 20 มิ.ย. 2562 01:27 โดย Woranan Amalinphirom
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 00:25 โดย Woranan Amalinphirom
 • อบรม DLIT รุ่นที่ 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
  ส่ง 3 มี.ค. 2559 22:44 โดย Woranan Amalinphirom
 • อบรม DLIT รุ่นที่ 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
  ส่ง 3 มี.ค. 2559 22:44 โดย Woranan Amalinphirom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่