หน้าแรก


www.uthaipeo.go.th


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563


---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง กำหนด
---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ฯข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

*** หมายเหตุ ***  กรณีลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณที่จ้างจากเงินรายได้ขอสถานศึกษา ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
   1. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2. สำเนาหนังสืออนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จ้าง


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้โอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี


---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่งครูผู้ช่วย---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)---------------------------------------------------------------------------------------------------
(ร่าง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

(ร่าง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
เรื่อง การให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ละแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย


---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ที่รับการคัดเลือกให้โอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมธนารักษ์ 

ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี


---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>  ประกาศ <<

>>  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR  <<

>>  แบบ บก.06 <<---------------------------------------------------------------------------------------------------

(ร่าง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>  ร่างประกาศ <<

>>  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR  <<---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>  รายละเอียดยกเลิกประกาศ <<---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

          และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

                                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน6 รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>  ประกาศ<<

>>  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR  <<---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


>>  รายละเอียดคลิกทีนี่ <<---------------------------------------------------------------------------------------------------
(ร่าง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>  ร่างประกาศ  <<

>>  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR  <<---------------------------------------------------------------------------------------------------


   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระหว่างวันที่ 5 - 14 ก.พ.2563  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

                                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระหว่างวันที่ 5 - 14 ก.พ.2563  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ


                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์การรับโอนข้าราชการครูและบึุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)


                                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ระหว่างวันที่ 6 – 14 มกราคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ในวันและเวลาราชการ

>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


                                            ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ระหว่างวันที่ 2 -12 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

ในวันและเวลาราชการ

>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<

                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง เพิ่มเติมประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


                                                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำเเหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


>> ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูฯ <<


                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระหว่างวันที่ 9 - 17 กันยายน 2562 

                                                                ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


                                          ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษษอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระหว่างวันที่ 9 - 17 กันยายน 2562 ณ อาคารสำนักงานศึกาาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


                                          ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562


>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


                                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นเข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562


>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


** หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ต้องการทราบผลคะแนนสอบ สามารถติดต่อด้วยตนเอง

โดยนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประชาชน มายื่นได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)                                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ย้ายไปบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)


>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


      ---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง

ตั้งให้ดำรงตำเเเหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562


>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<                                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562


>> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<


                                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562


>> 1.รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ <<


>> 2.ใบสมัคร<<


>> 3.แบบประเมินสมรรถนะ <<


>> 4.รายละเอียดตัวชี้วัด <<
                                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562


>>1. รายละเอียดประกาศ<<


>> 2. เอกสารแนบท้ายประกาศ<<
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี


>>รายละเอียดประกาศ<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>รายละเอียดประกาศ<<


>>รายละเอียดครุภัณฑ์<<


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>> รายละเอียดยกเลิกประกาศ <<---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>รายละเอียดประกาศ<<


>>รายละเอียดครุภัณฑ์<<
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่อาคาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)


ประกาศ

หลักเกณฑ์---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

(ขอใช้บัญชีจากจังหวัดอื่น)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

(ขอใช้บัญชีจาก ศธจ.นครสวรรค์)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------

(ร่าง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ

ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>  ร่างประกาศ  <<

>> ร่าง TOR (ปรับปรุงครั้งที่ 1) <<---------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่อาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>  ประกาศ <<

>> ขอบเขตของงาน <<---------------------------------------------------------------------------------------------------


(ร่าง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่อาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>> ร่างประกาศประกวด <<

>> ร่างประกาศราคากลาง <<


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำเเหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------- รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.moe.go.th/websm/2017/apr/196.html

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/
http://ebook.lib.ku.ac.th/ereading/
http://kukr.lib.ku.ac.th/ku_frontend/kukr/internal_menu/index/5
http://anchan.lib.ku.ac.th/aglib/
รายชื่อหนังสือดีเด่น
http://www.thai-library.org/
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ
freeEBook
http://dlit.ac.th/pages/library.php
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/learningPackage.pdf