หน้าแรก


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.                                             ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สายงานการสอน) 

ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๒


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

(ขอใช้บัญชีจาก ศธจ.นครสวรรค์)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------

(ร่าง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ

ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>  ร่างประกาศ  <<

>> ร่าง TOR (ปรับปรุงครั้งที่ 1) <<---------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่อาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>  ประกาศ <<

>> ขอบเขตของงาน <<---------------------------------------------------------------------------------------------------


(ร่าง)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่อาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>> ร่างประกาศประกวด <<

>> ร่างประกาศราคากลาง <<


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำเเหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่และ

มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับกับปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำเเหน่ง 

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งว่าง

ใบสมัคร

แบบประเมินผู้เกี่ยวข้อง (แก้ไข)


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 

เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------14 พฤศจิกายน 2561

นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นผู้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย         ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกใน                           พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                ณ  อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.moe.go.th/websm/2017/apr/196.html

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/
http://ebook.lib.ku.ac.th/ereading/
http://kukr.lib.ku.ac.th/ku_frontend/kukr/internal_menu/index/5
http://anchan.lib.ku.ac.th/aglib/
รายชื่อหนังสือดีเด่น
http://www.thai-library.org/
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ
freeEBook
http://dlit.ac.th/pages/library.php
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/learningPackage.pdf