หน้าแรกประชาสัมพันธ์

  • กิจกรรมทัศนศึกษา          โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน จะจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 สถานที่ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี         
    ส่ง 19 ธ.ค. 2558 01:08 โดย Natchanan Ketmut
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา


ภาพกิจกรรม

  • กิจกรรมทัศนศึกษา บึงฉวาก สุพรรณบุรี      โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ส่ง 25 ธ.ค. 2558 05:34 โดย Natchanan Ketmut
  • กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม            โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมมีการบรรพชาสามเณร และ บวชศิลจารี ในวันที่ 2-4 ธันวาคม  2558 ณ อุทยานธรรมสวนป่ารัตนาสิทธิ์ 
    ส่ง 19 ธ.ค. 2558 01:09 โดย Natchanan Ketmut
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อ