หน้าแรก

นโยบาย สพป.อุทัยธานี เขต 1
        เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน
ภายในปีการศึกษา 2562 


ประชาสัมพันธ์

 • ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา         ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการคัดเลือก ดังนี้1.บ้านหนองแห้ว  ได้รับรางวัล  ขนะเลิศ 2.วัดหนองแฟบ    ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 13.บ้านหนองรัก     ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 24.บ้านหนองแว่น   ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 35.วัดหนองระแหงเหนือ เข้าร่วมการคัดเลือก (ดูภาพเพิ่มเติม)  
  ส่ง 13 ต.ค. 2563 21:05 โดย Yimsri Muanglua
 • ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบรางวัลการประกวด Best Practice ร.ร.ขนาดเล็ก ปี 2562         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มอบรางวัลให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งผลการคัดเลือก ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองตางู อำเภอเมืองอุทัยธานี  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดดงแขวน อำเภอสว่างอารมณ์  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง อำเภอสว่างอารมณ์ และรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแว่น อำเภอสว่างอารมณ์(ดูภาพเพิ่มเติม) 
  ส่ง 7 พ.ย. 2562 23:35 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และคณะทำงาน (Roving Team) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา ฯ ร่วมกัน (ดูภาพเพิ่มเติม) 
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 02:42 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ดูงานโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ         เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ อำเภอสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2561 โดยมี ผอ.ชลพิชา  ปลื้มสระไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การต้อนรับ             (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 20:40 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดงแขวน อำเภอสว่างอารมณ์         เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดดงแขวน อำเภอสว่างอารมรณ์ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามนโยบาย/จุดเน้น ในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมี ผอ.กรสกานต์  จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 4 ม.ค. 2562 00:51 โดย ชำนิ นุ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา

 • รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ        จากการส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ภาคเหนือ ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ  ประจำปี 2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ของ นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู ผลการประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ในระดับชาติ ต่อไป(ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 6 ก.พ. 2561 20:44 โดย ชำนิ นุ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการ ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ         เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 และคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ อำเภอสว่างอารมณ์ โดยมีนายนิรันดร  สุขสุวานนท์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นางสาวชลพิชา  ปลื้มสระไชย และคณะครู พร้อมด้วยบุคลากรของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 17 มี.ค. 2563 00:21 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • โรงเรียนบ้านเนินเคว่า จัดกิจกรรม "จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า อำเภอทัพทัน นำโดยนายวิชัย  พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6" ณ วัดหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  (ดูภาพเพิ่มเติม)        
  ส่ง 27 พ.ย. 2562 01:58 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง รับมอบคอมพิวเตอร์จาก บริษัท มาสเตอร์โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด         เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  บริษัท มาสเตอร์โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  นำโดยนายฉัตรชัย  ชาญพานิช  กรรมการผู้จัดการ และคณะ ได้นำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบ all in one จำนวน 10 เครื่อง พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มามอบให้กับโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง อำเภอสว่างอารมณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี ผอ.ทิพวัลย์  วงษ์อำมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 15 พ.ย. 2562 01:29 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอสว่างอารมณ์ จัดกิจกรรม "พัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทย"         เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอสว่างอารมณ์ นำโดยนายกำจัด  กมลมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรีบนบ้านเนินก้าว/ประธานชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอสว่างอารมณ์ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียนภายในชมรม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียน ของนักเรียนในชมรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายเกษม  สุตตสันต์ อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 และนางจิราภรณ์  อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นคณะวิทยากรให้ความรู้ และภาคบ่ายได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการศึกษา ดูงาน ของชมรม ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ ต่อไป (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 5 ก.ย. 2562 21:55 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอสว่างอารมณ์ ศึกษา ดูงาน โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นว. 1 และโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี สพป.นว.2         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอสว่างอารมณ์ นำโดยนายกำจัด  กมลมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินก้าว/ประธานชมรม ฯ นำคณะกรรมการชมรม ฯ ศึกษา ดูงาน นวัตกรรมการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยมี นายรุ่ง  อุดมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ นายณัฐวุฒิ  สุวรรณคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี คณะครู นักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับ      (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 23 ส.ค. 2562 02:31 โดย ชำนิ นุ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 124 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่