หน้าแรก

นโยบาย สพป.อุทัยธานี เขต 1
        เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน
ภายในปีการศึกษา 2562 


ประชาสัมพันธ์

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และคณะทำงาน (Roving Team) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา ฯ ร่วมกัน (ดูภาพเพิ่มเติม) 
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 02:42 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ดูงานโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ         เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ อำเภอสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2561 โดยมี ผอ.ชลพิชา  ปลื้มสระไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การต้อนรับ             (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 20:40 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดงแขวน อำเภอสว่างอารมณ์         เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดดงแขวน อำเภอสว่างอารมรณ์ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามนโยบาย/จุดเน้น ในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมี ผอ.กรสกานต์  จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 4 ม.ค. 2562 00:51 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • แจ้งการบันทึกข้อมูลการใช้งาน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก         ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  กรุณาบันทึกข้อมูลการใช้งานลงในแบบบันทึก  https://goo.gl/forms/ACQ5Q5XnjceSTcTk2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขอให้บันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  การขอรับงบประมาณ ควรขอให้ครบ ของเดิม ทีวี 32 นึ้ว  ของใหม่ ทีวี 50 นิ้ว เป็นสมาร์ททีวี  ขอได้เม่เกิน 8 set  โดย ใน 1 set ประกอบด้วย  1. ทีวี 50 นี้ว   2. จานดาวเทียม  3. กล่องรับสัญญาณ พยายามกรอกให้ครบ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
  ส่ง 28 พ.ย. 2561 19:30 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/จุดเน้นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 18:27 โดย ชำนิ นุ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา

 • รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ        จากการส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ภาคเหนือ ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ  ประจำปี 2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ของ นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู ผลการประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ในระดับชาติ ต่อไป(ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 6 ก.พ. 2561 20:44 โดย ชำนิ นุ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • โรงเรียนวัดท่าโพและโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง จัดกิจกรรม "อบรมคุณธรรม"         โรงเรียนวัดท่าโพ และโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง  นำโดย นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโพ และนางบุษราภรณ์  สุทธิพิทยศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง จัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาคุณธรรม" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีนายวุฒิภัทร  จูมโสดา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรม  (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 23:31 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม         เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี นำโดยนายกฤษณ์  สังเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแก/ประธานชมรม จัดประชุมคณะกรรมการชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อหารือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กภายในชมรม โดยมีนายวุฒิภัทร  จูมโสดา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 และคณะทำงานของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำปรึกษาหารือ (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 9 ก.ค. 2562 21:47 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • โรงเรียนบ้านเนินเคว่า จัดกิจกรรม "ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียน"         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า อำเภอทัพทัน นำโดยนายวิชัย  พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรม "ให้ความรู้การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียน" โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม           (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 9 ก.ค. 2562 21:35 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง รับมอบจักรยาน จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  มอบจักรยาน จำนวน 12 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง อำเภอสว่างอารมณ์  เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน  โดยมีนายชัยวัฒน์  พงษ์บุญ นายอำเภอสว่างอารมณ์ นางทิพวัลย์  วงษ์อำมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ให้การต้อนรับ       (ดูภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 9 ก.ค. 2562 21:38 โดย ชำนิ นุ่มสุข
 • กลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 2 จัดกิจกรรม "พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม" ให้กับนักเรียน         เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 2 นำโดยนายวิชัย  พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเคว่า/ประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่ม จัดกิจกรรม "ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม" ให้กับนักเรียน  ณ วัดหนองสระ อำเภอทัพทัน เป็นเวลา 2 วัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ในการดำเนินกิจกรรม  (ดูภาพเพิ่มเติม)        
  ส่ง 19 มิ.ย. 2562 21:46 โดย ชำนิ นุ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 117 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่