หน้าหลักประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »ภาพกิจกรรม

 • พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 18 จัดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  กศจ.อุทัยธานี ส่งผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 12 คน
  ส่ง 12 ธ.ค. 2559 19:40 โดย เอนก วิเลปะนะ
 • สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ดูภาพเพิ่มเติมกศจ.อุทัยธานี เปิดสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
  ส่ง 12 ธ.ค. 2559 19:38 โดย เอนก วิเลปะนะ
 • ประชุมเตรียมหลักสูตรอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ในการนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และลูกจ้างประจำมาร่วมประชุม ปรึกษาหารือด้วย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
  ส่ง 17 ก.พ. 2559 22:33 โดย อุษา จิตรสิขเรศ
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.อุทัยธานี เขต 1 กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 15 -21 กุมภาพันธ์ 2559
  ส่ง 15 ก.พ. 2559 20:00 โดย อุษา จิตรสิขเรศ
 • การพัฒนาธุรการสำนักงานและธุรการโรงเรียน การอบรมพัฒนาธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน ในการจัดทำระบบ Amss Smart Area ของ สพฐ.
  ส่ง 18 ม.ค. 2559 20:37 โดย เอนก วิเลปะนะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หนังสือด่วนที่สุด/ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »