หน้าแรก


                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านเพื่อมอบให้นักเรียน ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภับให้กับนักเรียน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แจ้งความประสงค์เพื่อสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง ได้ที่ 


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (อาคาร 2) 
โทร. (056) 511 203 
มือถือ. (086) 448 9493

ภาพกิจกรรม

 • บ้านหลังที่ 70 เด็กชายมานัส ถ้วยงาม บ้านหลังที่ 70เด็กชายมานัส  ถ้วยงาม (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)โรงเรียนวัดท่าโพ อำเภอหนองขาหย่างบ้านหลังเดิม บ้านหลังใหม่
  ส่ง 5 พ.ย. 2558 01:07 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
 • บ้านหลังที่ 60 เด็กหญิงจันทิมา จ่ามีกร บ้านหลังที่ 60เด็กหญิงจันทิมา  จ่ามีกร(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด อำเภอสว่างอารมณ์ บ้านหลังเดิม บ้านหลังใหม่
  ส่ง 1 พ.ย. 2558 22:38 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
 • บ้านหลังที่ 51 เด็กชายยศธร อินทร์เลี้ยง บ้านหลังที่ 51เด็กชายยศธร อินทร์เลี้ยง(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)โรงเรียนบ้านหนองแห้ว อำเภอทัพทันบ้านหลังเดิม บ้านหลังใหม่
  ส่ง 1 พ.ย. 2558 22:31 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
 • บ้านหลังที่ 24 เด็กชายกรวิชญ์ พุกมาก และเด็กหญิงกวินธิดา พุกมาก บ้านหลังที่ 24 เด็กชายกรวิชญ์  พุกมาก  (ชั้นอนุบาล 1) และ เด็กหญิงกวินธิดา  พุกมาก (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อำเภอทัพทัน  บ้านหลังเดิม  บ้านหลังใหม่
  ส่ง 1 พ.ย. 2558 22:39 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
 • บ้านหลังที่ 23 เด็กชายศุภากร อินต๊ะปัญญา บ้านหลังที่ 23เด็กชายศุภากร  อินต๊ะปัญญา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง อำเภอหนองข่าหย่าง  บ้านหลังเดิม  บ้านหลังใหม่
  ส่ง 1 พ.ย. 2558 21:25 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่