หน้าแรกประชาสัมพันธ์

 • คุรุสภาขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 2560 คุรุสภาขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 2560 "ครูยุคใหม่สร้างเด็กไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ได้ที่ www.ksp.or.th
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 19:46 โดย Panatda Khankasikorn
 • คุรุสภาเชิญชวนผู้สนใจประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ครูดีของฉัน" คุรุสภาเชิญชวนผู้สนใจประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ครูดีของฉัน" เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปี 2560 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานในรูปแบบวีดีโอไฟล์ฟอร์เมต mp4 ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 19:41 โดย Panatda Khankasikorn
 • เปิดรับสมัครบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 4.0 เปิดรับสมัครบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 4.0 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 19:36 โดย Panatda Khankasikorn
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา      คุรุสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ประกอบด้วย     1.นักวิชาการ 14 อัตรา     2.นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา     3.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา     4.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 2 อัตรา     5. เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา     6.เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา     สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 21:37 โดย Panatda Khankasikorn
 • ประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 2560      ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพในลักษณะของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) โดยเสนอโครงการมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560 บัดนี้คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ให้แก่เครือข่าย ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 40 เครือข่าย ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 21:31 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงาน


ภาพกิจกรรม

 • ต้อนรับคณะกรรมการติดตามรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:09 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่