หน้าแรกประชาสัมพันธ์

 • การให้บริการ การให้บริการงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
  ส่ง 4 พ.ย. 2559 03:39 โดย สุนทรี นวกุล
 • รับมอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลฯ วันที่  3  สิงหาคม  2559  นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 รับมอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2559 จากนายวัฒนา ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด                             
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 02:58 โดย สุนทรี นวกุล
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 1 สิงหาคม 2559  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และการกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ.                       
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 03:09 โดย สุนทรี นวกุล
 • การรับเงินทุนการศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในวันที่  14  กรกฎาคม  2559  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมราชาวดี                           
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 19:51 โดย สุนทรี นวกุล
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุมราชาวดี  (อาคาร 1) สพป.อุทัยธานี เขต 1  
  ส่ง 15 ก.ค. 2559 04:11 โดย สุนทรี นวกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

 • อบรมการจัดทำโครงงานคุณธรรม 8-11 พ.ค. 60  สพป.อุทัยธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด  จำนวน 4 รุ่น  443 คน   ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 (ภาพกิจกรรม อ.เมืองฯ)                                                                                                                                                 
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 01:43 โดย สุนทรี นวกุล
 • การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"  ประจำปี ๒๕๕๙วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี                                                      
  ส่ง 14 ก.ย. 2559 02:43 โดย สุนทรี นวกุล
 • ศีกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปศีกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี                                                                     
  ส่ง 28 ส.ค. 2559 20:06 โดย สุนทรี นวกุล
 • โครงการ "การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว และ TO BE NUMBER ONE" นายนเรศ  ภุมมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  ประธานเปิดการอบรมโครงการ "การดำเนินงาน สถานศึกษาสีขาว และ  TO BE NUMBER ONE "  ในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมราชาวดี (อาคาร ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑                                              
  ส่ง 11 ส.ค. 2559 02:43 โดย สุนทรี นวกุล
 • พิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559  วันที่  5  สิงหาคม  2559  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1               
  ส่ง 5 ส.ค. 2559 02:46 โดย สุนทรี นวกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่