หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนบ้านเกาะเทโพเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ในกิจกรรม "โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562" วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเกาะเทโพ โดยมีนักเรียน คณะครู ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ , รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณหน้าวัดเกาะเทโพ 
  ส่ง 9 ก.ค. 2562 02:48 โดย โรงเรียน บ้านเกาะเทโพ
 • ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเทโพ เข้าร่วมค่ายทักษะชีวิต กับ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ค่ายทักษะชีวิต    วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธนี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ปี พ.ศ.2562 ที่ห้องประชุมสะแกกรัง 2    ค่ายทักษะชีวิต ต้านยาเสพติดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจโทษและภัยของยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์ เพศศึกษา การหนีเรียน ติดเกมส์ ความประพฤติไม่เหมาะสม การทะเลาะวิวาท สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปัญหาอื่น ๆ
  ส่ง 29 มิ.ย. 2562 17:32 โดย โรงเรียน บ้านเกาะเทโพ
 • โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ เข้าร่วมกิจกรรมกับ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมต่อต้านการทุจริต วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษารประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา่รดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ในการนี้ นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสดุดีจอมราชัน และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 21:40 โดย โรงเรียน บ้านเกาะเทโพ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา


ภาพกิจกรรม

 • วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 นายอัษฎ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีการประกวดภาพวาดระบายสี แต่งกลอนต่างๆ และมีการแสดงบนเวทีรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ เพจโรงเรียนบ้านเกาะเทโพ  คลิกที่นี่   
  ส่ง 26 มิ.ย. 2562 23:01 โดย โรงเรียน บ้านเกาะเทโพ
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562 นายอัษฎ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีการเดินรณรงค์ยาเสพติดและมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีต่อต้านยาเสพติดรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ เพจโรงเรียนบ้านเกาะเทโพ  คลิกที่นี่      
  ส่ง 26 มิ.ย. 2562 05:37 โดย โรงเรียน บ้านเกาะเทโพ
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ เพจโรงเรียนบ้านเกาะเทโพ  คลิกที่นี่    
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 21:13 โดย โรงเรียน บ้านเกาะเทโพ
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 21:10 โดย โรงเรียน บ้านเกาะเทโพ
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 21:11 โดย โรงเรียน บ้านเกาะเทโพ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ