หน้าแรกประชาสัมพันธ์

 • เชิญบริจาคสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙         ด้วยโรงเรียนบ้านวังเตย จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น มอบของขวัญแก่นักเรียน เลี้ยงอาหาร กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ร้านค้า บริจาคเงิน สิ่งของ ขนม เครื่องดื่ม ๆ และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่โรงเรียนบ้านวังเตย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        ขอขอบพระคุณ
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:50 โดย Badan Sukdungkan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา

 • ผลงานระดับชาติ วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนของเราได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ๓ รายการ ปรากฏผลดังนี้๑. รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ระดับประเทศ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑ - ๓๒. รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๐ ของประเทศ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓๓. รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ ๘ ของประเทศ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑ - ๓
  ส่ง 27 ก.พ. 2560 23:33 โดย Badan Sukdungkan
 • ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics 2015 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ส่งคณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ และการแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics 2015 ประจำปีการศึกษา 2558ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสวัสดีวิทยา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษผลการแข่งขันมีดังนี้- ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา "สวีสดีวิทยา โรโบติก" จ.ศรีสะเกษ  ทีม wt. Aoto robot 1 ด.ช.อนวัฒน์ คลองหนองแดง ด.ช.ศักดิ์รินทร์ ผ่องแผ้ว   -  รองชนะเลิศอันดับ 1  หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา-  ระดับมัธยมส่งเข้าร่วมแข่งขัน 2 ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2559 14:51 โดย Badan Sukdungkan
 • ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ขอประกาศความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านวังเตย กับ ๖ เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ที่จังหวัดพิษณุโลก จากการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ๖ รายการ ดังนี้๑. เหรียญทอง (๘๖ คะแนน) อันดับที่ ๑๒ หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับ ป.๑ - ๖ - เด็กชายศักรินทร์ ผ่องแผ้ว ชั้น ป.๖- เด็กชายอนวัฒน์ ครองหนองแดง ชั้น ป.๖- เด็กชายนิรวัชร์ คลุ่ยทอง ชั้น ป.๕ครูผู้ฝึกสอน ครูธนเดช บุตรน้ำเพชร และ ครูพินิจ คล้ายอ้น๒. เหรียญทอง (๘๐ คะแนน) อันดับที่ ๑๖ หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับ ม.๑ ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:46 โดย Badan Sukdungkan
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • การมอบบ้าน สพฐ.
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:43 โดย Badan Sukdungkan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนบ้านวังเตย