ภาพกิจกรรม

https://goo.gl/photos/GBeo7EYRy89k46QSA


https://goo.gl/photos/yfeLXCsAb86M27Lz5
(รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560)

https://goo.gl/photos/yfeLXCsAb86M27Lz5
(รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2


https://goo.gl/photos/DtCyFYAi3MozuZtr9

อบรมภาษาไทยการเขียนเรียงความ ณ ห้องราชาวดีประชุมเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2


https://goo.gl/photos/6Hq9XaLGWknrffG99

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดใหม่จันทราราม


https://goo.gl/photos/vf24JEsejo14roRz8


https://goo.gl/photos/63HUVpU8zcYVyanx8ธุดงค์ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ณ วัดท่าซุง


https://goo.gl/photos/mnxac9rDyShjr1SA9

วันครู ปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีhttps://goo.gl/photos/s9hNgyvYgSh9XvTD6

กิจกรรมออกกำลังวันพุธที่ 18 มกราคม 2560
https://goo.gl/photos/G6KeoqHanoFHrrYt7

กิจกรรม 5 ส.
ณ ห้าแยกวิทยุ และรับผิดชอบจุดที่ 4
https://goo.gl/photos/bayWMkreoFmqapqn6


สวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เวลา 14.30 น.

สวดพระอภิธรรม 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

การพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต
ณ จังหวัดบุรีรัมย์

https://goo.gl/photos/igJ8EYVtWfmfehWu8

การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี

https://goo.gl/photos/ASoF7jeesSjVa1Kh9
 การประชุมสัมมนาลูกจ้าง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

https://goo.gl/photos/mG4hBxicUB5DjGK57
ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
https://goo.gl/photos/BHkNwCMdj33nzQiUA
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
https://goo.gl/photos/ULQiBLsSuKSy9fHY7 
จังหวัดเคลื่อนที่ วัดหนองกาหลง ร.ร.วัดดงขวาง
https://goo.gl/photos/sqYFWLHeWeLwiHnT8

แข่งกีฬาวันครู 59 ช่วงบ่ายhttps://goo.gl/photos/gfjoKqQpMH74YEVd6 https://goo.gl/photos/qpaVKVzSeGiUM4cw8
https://goo.gl/photos/XNnumnTSWWpH3X3K6
ประชุมธุรการโรงเรียน และธุรการสำนักงาน 58

https://goo.gl/photos/P3TdZkQHUuaWNG6CA


https://goo.gl/photos/aGdmwyUTAHPZiPSt7

https://goo.gl/photos/rotEJSztzMxh6Ypw8
อบรมขยายผลDLITรุ่นที่2 สพป.อุทัยธานี เขต1 
https://goo.gl/photos/pGssJ5WU7iwgVzFy5
อบรม DLIT Train the Trainer ณ พิษณุโลก