หน้าแรก


นโยบาย สพป.อุทัยธานี เขต 1
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน
ภายในปีการศึกษา 2562
########################################


https://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/the-good-faith-of-the-executives
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/the-good-faith-of-the-executiveshttps://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/the-good-faith-of-the-executiveshttps://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/the-good-faith-of-the-executives
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

 

 
ข่าว สพม. สพป. จากเว็บไซต์ สพฐ.


หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษา จากเว็บไซต์ครูบ้านนอก

ข่าวการศึกษาจาก นสพ.คอม

ข่าวการศึกษาจาก นสพ.คอมแผนที่