หน้าแรก
ขอความกรุณา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากร สพป.ทุกท่าน
 กรอกข้อมูลในลิ้งด้านล่าง

 
กรอกรายชื่อ
https://goo.gl/forms/TautkywOuQDU4FfV2

 *** บุคลากร สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรอกทุกท่าน ***
*** ผู้อำนวยการโรงเรียน กรอกทุกท่าน *** 
*** หากผู้อำนวยการโรงเรียนใด มีปัญหาหาการใช้อีเมล์ ให้กรอกบุคลากรของท่านมาเพิ่ม 1 ท่าน 
(กรอกบุคลากรที่ สามารถใช้งานอีเมล์เป็น และมีอีเมล์ที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน) ***

ตรวจสอบรายชื่อ
https://goo.gl/forms/TautkywOuQDU4FfV2
ใช้โปรแกรม LINE ส่อง QR Code เพื่อกรอกรายชื่อ 


############################################################################################tjssf2018.pccpl.ac.th

https://drive.google.com/a/utt1.go.th/uc?id=0B_72WZOW4MXYeEVtc05oeFZUdlU&export=download
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(สพฐ.สัญจร)


ข่าว สพม. สพป. จากเว็บไซต์ สพฐ.


หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษา จากเว็บไซต์ครูบ้านนอก

ข่าวการศึกษาจาก นสพ.คอม


แผนที่