หน้าแรกสำรวจข้อมูลการทำสัญญา และติดตั้งอินเตอร์เน็ต สถานศึกษา
https://drive.google.com/a/utt1.go.th/uc?id=0B_72WZOW4MXYeEVtc05oeFZUdlU&export=download
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(สพฐ.สัญจร)


ข่าว สพม. สพป. จากเว็บไซต์ สพฐ.


หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษา จากเว็บไซต์ครูบ้านนอก

ข่าวการศึกษาจาก นสพ.คอม


แผนที่