หน้าแรก


นโยบาย สพป.อุทัยธานี เขต 1
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน
ภายในปีการศึกษา 2562
########################################


https://docs.google.com/a/utt1.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dXR0MS5nby50aHxuZXdzfGd4OjZiNGU5NjJiMzk0NGQyYjQhttps://docs.google.com/a/utt1.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dXR0MS5nby50aHxuZXdzfGd4OjYwNTVmZmFiNTgyOWFhNzghttps://docs.google.com/a/utt1.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dXR0MS5nby50aHxuZXdzfGd4OjE2YTI4ZDBkNTg2NGM3Zjcข่าว สพม. สพป. จากเว็บไซต์ สพฐ.


หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษา จากเว็บไซต์ครูบ้านนอก

ข่าวการศึกษาจาก นสพ.คอม

ข่าวการศึกษาจาก นสพ.คอมแผนที่