หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างและโรงเรียนวัดหนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เปิดรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศีกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2558 สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารดังนี้     1. ใบสมัครเข้าเรียน (รับและกรอกที่โรงเรียน)     2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง     3. สำเนาใบสูจิบัตร
    ส่ง 18 ธ.ค. 2558 23:29 โดย Anong Wichianwan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา


ภาพกิจกรรม

  • บทความไม่มีชื่อ
    ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:21 โดย Anong Wichianwan
  • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลกรายการ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญเงิน
    ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:22 โดย Anong Wichianwan
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่