หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างและโรงเรียนวัดหนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เปิดรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศีกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2558 สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารดังนี้     1. ใบสมัครเข้าเรียน (รับและกรอกที่โรงเรียน)     2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง     3. สำเนาใบสูจิบัตร
  ส่ง 18 ธ.ค. 2558 23:29 โดย Anong Wichianwan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา


ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างและโรงเรียนวัดทุ่งปาจาน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่13 มิถุนายน 2562ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
  ส่ง 22 มิ.ย. 2562 04:20 โดย Anong Wichianwan
 • ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนปฐมวัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนระดับปฐมวัย
  ส่ง 22 มิ.ย. 2562 04:09 โดย Anong Wichianwan
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลกรายการ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญเงิน
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:22 โดย Anong Wichianwan
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่