มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ตัวแทนนักเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลที่สำคัญจากการแข่งขัน ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comments