- ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังไกลกังกล และโครงการชั่งหัวมัน แวะชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 18 - 20 มีนาคม 2558

มื้อเช้าที่นครปฐม 

 บนรถเตรียมเดินทางต่อ

 

ถึงแล้ว โครงการชั่งหัวมัน

 

นั่งรถรางพร้อมฟังคำบรรยาย


 


 

  
 


 

  

 
Comments