- ค่ายวิทย์57

ค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนจำนวน 149 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตื ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร และทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2558

Comments