โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ "นิทรรศน์วิชาการ เปิดบ้านน้ำเงินชมพู" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง รวมทั้งผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน และเพื่อเปิดรั้วโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของโรงเรียน โดยมีนายทวีศักดิ์ จารุชาต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น