ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วม“ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 12” หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันโครงงานระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ผ่านมา โดยค่ายดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โอกาสนี้นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” โครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ เรื่อง “การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยสารสกัดจากเปลือกทุเรียน” พร้อมเกียรติบัตรเชิญชูเกียรติ ตัวแทนนักเรียนประกอบไปด้วย ด.ญ.ชนภัทร เกิดส่ง ด.ญ.ธนภาณ์ คงอยู่ ด.ญ.สิรภัทร บัตรมาก ครูที่ปรึกษา นางศรีสุรางค์ รังเพ็ง  นายณัฐภาส นามแสงโคตร นายอภิสิทธิ์ ยิ้มพิน 


 
 
 
 
 
 
 
 
Comments