หน้าแรกหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
                                                  นายชัยชาญ  พรวญหาญ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดนิทรรศการ เปิดบ้านน้ำเงินชมพู

   

21 มกราคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม"เปิดบ้านน้ำเงิน - ชมพู รอบรู้วิชาการสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเท้าพ่อ สายต่อแนวพระราชดำริ มหาวชิราลงกรณ"และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษาที่ 2/2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม... >>อ่านต่อ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตัวแทนนักเรียน  นายวิกรานต์   เกตุภูเขียว นางสาวมัลทินี   บ่อเงิน ครูที่ปรึกษา นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง และนางอรชร จันทร์ผ่อง  ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย...>>อ่านต่อ

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 


นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค... >>อ่านต่อ

 

โครงงานวิทยาศาสตร์รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ     

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วม“ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 12” หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันโครงงานระดับภูมิภาค .. >>อ่านต่อ

กิจกรรม “Thailand STEM Festival 2016” 

        วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น มัธยศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรม... >>> อ่านต่อ 


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วย วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย เทคโนโลยี     สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ....   อ่านต่อ >>>ตัวแทนนักเรียน คว้ารางวัลจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ อาทิ ... 

กิจกรรมปีการศึกษาที่ผ่านมา...... 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนจำนวน 149 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร และทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังไกลกังกล และโครงการชั่งหัวมัน 18 - 20 มีนาคม 2558

         ปรับพื้นฐานสำหรับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 


สอบกลางภาค 2/2559กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
ระดับชั้น ม.ต้น วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559
ระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 26,28,29 ธันวาคม 2559