4/4/2556 เหรียญเงินและชมเชยระดับประเทศ

โพสต์14 ก.ค. 2557 08:19โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

4 เมษายน 2556 เด็กชายวริทธิ์  พินิจรัตนอนันต์ และเด็กชายภรัณยู  โอสถธนากร  ได้รับรางวัลชมเชยและเหรียญเงิน ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2556  ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดย สพฐ

Comments