19-5-2556 เหรียญทองระดับภาค

โพสต์14 ก.ค. 2557 08:40โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

19 พ.ค. 2556

นายวัชรเกียรติ  ว่องเจริญพร  ม.5

เด็กชายภรัณยู  โอสถธนากร  ม.3

เหรียญทองระดับภาค

เหรียญทองระดับภาค/การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 3 (TMC)

สหภาพ IMC  

Comments