ผลงานนักเรียน-ครู

ผลงานนักเรียนปีการศึกษา2556


19-5-2556 เหรียญทองระดับภาค

โพสต์14 ก.ค. 2557 08:40โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์


19 พ.ค. 2556

นายวัชรเกียรติ  ว่องเจริญพร  ม.5

เด็กชายภรัณยู  โอสถธนากร  ม.3

เหรียญทองระดับภาค

เหรียญทองระดับภาค/การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 3 (TMC)

สหภาพ IMC  

4/4/2556 เหรียญเงินและชมเชยระดับประเทศ

โพสต์14 ก.ค. 2557 08:19โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

4 เมษายน 2556 เด็กชายวริทธิ์  พินิจรัตนอนันต์ และเด็กชายภรัณยู  โอสถธนากร  ได้รับรางวัลชมเชยและเหรียญเงิน ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2556  ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดย สพฐ

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ...

โพสต์5 มิ.ย. 2557 08:35โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2557 00:40 ]


1-3 of 3