Gifted Math‎ > ‎

กิจกรรมรับน้อง Gifted Math 57

โพสต์13 มิ.ย. 2557 03:29โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2557 03:36 ]
กิจกรรมรับน้อง Gifted Math 57 


 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้นำเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาอัฉริยภาพนักเรียนภาคเหนือ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Comments