กฎหมาย/ระเบียบ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ของ ร.ร.อุตรดิตถ์  2429 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ก.ค. 2558 01:22 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอุตรดิตถ์