ระบบคำร้องออนไลน์สำหรับนักเรียน จัดทำขึ้นเพื่อการประสานงาน และช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในการยื่นขอเอกสารทางการศึกษา โดยเน้นที่ระบบมีการใช้งานง่าย ผู้ยื่นสามารถติดตามสถานะการยื่นคำร้องได้

  
    

หมายเหตุ :::
สถานะ : กำลังดำเนินการ  คือ เจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องขอเอกสารแล้วและกำลังดำเนินการจัดทำเอกสาร
สถานะ : ติดต่อด่วน  คือ  คำร้องมีปัญหาในการดำเนินการ ให้ติดต่องานทะเบียนฯ ด่วนที่สุด
สถานะ : อนุมัติ  คือ คำร้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อรับเอกสารที่งานทะเบียน ฯ


***เอกสารที่ต้องใช้ รูปถ่าย ประกอบ ให้ผู้ยื่นคำขอนำรูปถ่ายมายื่นแก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนในวันที่มารับเอกสารด้วยตนเอง