Specialpedagoger/Speciallärare

Specialpedagoger/Speciallärare på Tyresö skola är:
Annika Treskog Specialpedagog årskurs F-2
Lena Odsander Speciallärare årskurs 3-6
Ewa Balazs Specialpedagog årskurs 7-9

Specialpedagoger 2014-2015