Mitt i Tyresö skola

Under hösten har elever i år 7 och 8 haft Skoltidning på schemat som elevens val.
Nu har det andra numret kommit.

Mitt i Tyresö skola
Comments