Oasen 

Läsåret 2018/19


Vi som arbetar tillsammans med era barn är:

Evelina , Jocke, Yvonne, Nicklas, Calle och Adde
 
Evelina Guntram Fritidsansvarig för Oasens fritidshem 4-6 och resurspedagog i årskurs 6

Jocke Blom Resurspedagog Oasens fritids och årskurs 6

Nicklas Stålheim Resurspedagog Oasen och årskurs 5

Yvonne Stråhle Resurspedagog Oasen fritids och årskurs 4

Adde Memic Resurspedagog Oasen och årskurs 7

Carl Olsson Resurspedagog på Oasen och årskurs 9 och 4

Oasen har ca 58st elever inskrivna på fritidshemmet.

Fritidshemmet för år 4 - 6 

Vi vill med vår verksamhet öka elevernas självförtroende, nyfikenhet och kreativitet. Öka elevens vilja att pröva nya idéer och problemlösningar.

Eleverna har får delta aktivt i planeringen av aktiviteter och mål.

Vi har skapat en lugn och trygg miljö för våra elever.


Oasenråd
Oasenråd sker 1 gång per månad.  En pedagog och elev håller i mötet.
Målsättningen för rådet är elevernas delaktighet i fritidsverksamheten.
 
Att tänka på
"Vi är här på Oasen för att umgås och att ha roligt tillsammans."

Lov
Vi har välplanerade lov med meningsfulla aktiviteter för de elever som behöver tillsyn.
 
 
Varmt välkomna till Oasen!
 
 
 

Oasens är en öppning och stängningsavdelning tel: 08-57 82 97 96
Öppning: 06:30-07:30
Stängning: 16:45-18:00