Kvalitetsarbete och Enhetsplan

Det systematiska kvalitetsarbetet på Tyresö skola beskrivs i ett årshjul.


Följ länken nedan, klicka på pilarna så visas steg för steg när olika delar i arbetet genomförs.

http://prezi.com/cebksndpuafa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Enhetsplan

Tyresö skola skapar årligen en Enhetsplan. 

Planen följer läsåret och revideras i samband med årsskiftet för att också ta hänsyn till den ekonomiska budgetprocessen.Ċ
Ingrid Bardh - EKO -,
27 feb. 2015 04:53