Kvalitet & Resultat

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

Tyresö förskola och skolas uppföljningsmetoder:
Vi gör utvärderingar efter varje läsårsslut samt i mitten av varje termin. Det dagliga arbetet utvärderas kontinuerligt.

Detta för att utveckla och ge eleven möjlighet till optimal inlärning och inlärningsmiljö.

Vi vill att eleven ska reflektera över resultatet och se sin egen utveckling i lärandet.

Enhetsplan 

I vår årliga enhetsplan beskriver vi vår verksamhet arbetet mot målen för läsåret.

Den senaste enhetsplanen hittar du under Kvalitet.

Elev - och föräldraenkät

Varje år genomförs en enkät av föräldrar och elever. 
Föräldrar i förskoleklass, år 2, år 5 och år 8, får besvara ett antal frågor som utgår från läroplanens mål.

Kvalitet och resultat

Ċ
Okänd användare,
22 apr. 2014 02:58
Ċ
Okänd användare,
22 apr. 2014 02:58
Ċ
Okänd användare,
22 apr. 2014 02:58
Ċ
Okänd användare,
22 apr. 2014 02:59
Ċ
Okänd användare,
22 apr. 2014 02:59
Ċ
Okänd användare,
22 apr. 2014 02:59
Ċ
Okänd användare,
22 apr. 2014 02:59