Rektor Annely Tärning med elever

Teamsidor


https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-1/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-2/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-3/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-4/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-5/arbetslagen
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-6/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-7/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-8/startsida
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-9/
 

 • Och låt mig tänka högt…
  Rektor Annely Tärning
   • Vi lever i en värld i ständig förändring, och det går fort… och tänk i morgon går det ännu fortare.

  Våra elever lever i ett Sverige nästan utan ”vägledning”. Vi lever i världens ”lyckligaste” land och våra ungar har ”förmånen ”att snart vara ledare av sina egna liv och det ställer krav, oerhörda krav. Vi har heller aldrig haft så många barn som mår dåligt och den psykiska ohälsan sprider sig som en löpeld. 1/7 av Sveriges elever är inte behöriga till gymnasiet och 1/3 klarar inte av gymnasiet.

  Skolan är och ska främst vara kompensatorisk och jag vet att vi inte kan lämna våra elever i att själva behöva välja. ”Lycklig” är den som får det dem behöver och inte det dem vill ha.

  Så vi behöver en skola som ser förbi enskilda, enstaka kunskapskrav och snuttifierad ämneskunskaper.

  Vårt uppdrag handlar om att ge våra elever verktyg och strategier att anta utmaningarna i en värld vi inte vet hur den kommer att se ut och som ständigt förändras.  Så hur i hela ”världen” gör vi det?

   

  Förmåga till att göra etiska ställningstaganden, förmågan att lösa problem i en allt mer komplex värld, de behöver förmågan att hantera misslyckanden och förmågan att visa kärlek. En av människans viktigaste drivkrafter är att göra nytta för någon annan.

  Hur hjälper vi barnen att utveckla dessa förmågor?

   

  Sveriges framtid hänger på hur väl vi i skolan kan förvalta detta uppdrag. Så vilka aktiviteter behöver eleverna utsättas för att utveckla dessa förmågor? Det är och blir vårt uppdrag, att organisera för dessa aktiviteter.

  Vi arbetar aktivt och medvetet med verkningsgrad, feedbackprocesser och tillsammansgörandet, för vi vet att det spelar roll. Vi är måna om att ha goda relationer med både elever och vårdnadshavare och det syns i den fina arbetsron på skolan. Att det pedagogiska ledarskapet fungerar syns tydligt i elevenkäterna som görs, här vet man vem som leder skolan. Det ämnesövergripande arbetet tillsammans med temaveckor och IUP- dagar ger både elever och lärare möjlighet att nå ännu längre och ännu bättre. Att tänka om sitt eget lärande, det metakognitiva, förstå och utveckla verktyg och strategier att ta sig an lärandeutmaningarna, gör eleverna väl rustade för framtiden. • Elevers ledigheter

  Ledighetsansökan för elev som går i någon av Tyresös kommunala grundskolor görs av vårdnadshavare via e-tjänstportalen.

  Enligt skollagen kan en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och längre ledighet om det finns synnerliga skäl. Det är rektorn som beslutar om ledighet, men mentor har möjlighet att bevilja ledighet upp till fem dagar per läsår. Beslutet grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

  Omständigheter som tas med i bedömningen är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

  Vi är restriktiva med att bevilja ledighet. Ledighet beviljas inte under perioder då eleven ska göra nationella prov. 

  Du som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

  Ansökan om ledighet görs via kommunens e-tjänstportal. Där kan du som är vårdnadshavare logga in med hjälp av BankID, mobilt BankID eller SMS.

  • Om ni är två vårdnadshavare som bor på olika adresserbehöver vårdnadshavare 2 signera ledighetsansökan med BankID eller mobilt BankID (SMS fungerar inte).
  • Om ni som vårdnadshavare bor på samma adress, behöver endast en vårdnadshavare ansöka om ledighet och då behövs ingen signering.
  Inlagd av Magnus Nilimaa - TYR -
 • Skoldagen 10/11
  Då många elever och personal har svårt att ta sig till skolan, blir det ingen vanlig skoldag idag. Elever som inte kan ta sig till skolan, får jobba hemifrån. Vi ber de vårdnadshavare som gör på detta sätt frånvaroanmäla era barn på e-tjänster. De elever som är på skolan kommer inte att kunna ha en vanlig skoldag, utan få jobba med de lärare som är på plats

  Dagens fotografering är inställd på grund av väderläget.

  /Magnus
  Biträdande rektor


  Inlagd 9 nov. 2016 23:29 av Magnus Nilimaa - TYR -
 • Rakstabusssen inställd Torsdag 10/11

  Den här informationen har vi fått från Traveller Buss AB som kör vår Rakstabuss;

  "Hej, Under rådande väderomständigheter har vi beslutat att vi ställer in skolbusstrafiken i morgon den 10 november 2016."


  Detta innebär att de elever som inte med hjälp av föräldrar, grannar eller vänner kan ta sig till skolan på annat sätt, får lov att arbeta hemifrån under morgondagen. Glöm dock inte att frånvaroanmäla ditt barn om hen inte kan ta sig till skolan. 


  Inlagd 9 nov. 2016 08:07 av Magnus Nilimaa - TYR -
 • Clowner

  För er information:


  Ni har säkerligen tagit del av diskussionen i olika medier kopplade till incidenter runt clowner och rädslan för dessa. Vi på Tyresö Skola har både idag och i går samtalat med flera barn som tycker sig ha sett utklädda “tonåringar” bakom gymnastikhallen samt i lilla skogen. Flera yngre barn har uttryckt oro och rädsla för att det finns en clown på skolans område som försöker skrämma barnen. Vi har nu utrett detta närmare, samtalat med flera barn samt polis, och gör bedömningen att det inte finns någon anledning till oro. Eleverna har dock fått vara inne på rasten idag för att säkerställa att de inte skrämmer upp varandra ytterligare och att de känner sig trygga. Vi kommer, vid behov, självklart att fortsätta samtala med barnen i syfte att stilla deras oro och vi uppmanar Er vårdnadshavare att göra detsamma.


  Har ni frågor kring detta så hör av er till Annely eller övrig skolledning.

  Inlagd 18 okt. 2016 04:16 av Magnus Nilimaa - TYR -
 • Tyresö Skola är en skola med ambitionen ”På vetenskaplig grund, -idag för framtiden”
  Och låt mig tänka högt…

  Vi lever i en värld i ständig förändring, och det går fort… och tänk i morgon går det ännu fortare.

  Våra elever lever i ett Sverige nästan utan ”vägledning”. Vi lever i världens ”lyckligaste” land och våra ungar har ”förmånen ”att snart vara ledare av sina egna liv och det ställer krav, oerhörda krav. Vi har heller aldrig haft så många barn som mår dåligt och den psykiska ohälsan sprider sig som en löpeld. 1/7 av Sveriges elever är inte behöriga till gymnasiet och 1/3 klarar inte av gymnasiet.

  Skolan är och ska främst vara kompensatorisk och jag vet att vi inte kan lämna våra elever i att själva behöva välja. ”Lycklig” är den som får det dem behöver och inte det dem vill ha.

  Så vi behöver en skola som ser förbi enskilda, enstaka kunskapskrav och snuttifierad ämneskunskaper.

  Vårt uppdrag handlar om att ge våra elever verktyg och strategier att anta utmaningarna i en värld vi inte vet hur den kommer att se ut och som ständigt förändras.  Så hur i hela ”världen” gör vi det?

   

  Förmåga till att göra etiska ställningstaganden, förmågan att lösa problem i en allt mer komplex värld, de behöver förmågan att hantera misslyckanden och förmågan att visa kärlek. En av människans viktigaste drivkrafter är att göra nytta för någon annan.

  Hur hjälper vi barnen att utveckla dessa förmågor?

   

  Sveriges framtid hänger på hur väl vi i skolan kan förvalta detta uppdrag. Så vilka aktiviteter behöver eleverna utsättas för att utveckla dessa förmågor? Det är och blir vårt uppdrag, att organisera för dessa aktiviteter.

  Vi arbetar aktivt och medvetet med verkningsgrad, feedbackprocesser och tillsammansgörandet, för vi vet att det spelar roll. Vi är måna om att ha goda relationer med både elever och vårdnadshavare och det syns i den fina arbetsron på skolan. Att det pedagogiska ledarskapet fungerar syns tydligt i elevenkäterna som görs, här vet man vem som leder skolan. Det ämnesövergripande arbetet tillsammans med temaveckor och IUP- dagar ger både elever och lärare möjlighet att nå ännu längre och ännu bättre. Att tänka om sitt eget lärande, det metakognitiva, förstå och utveckla verktyg och strategier att ta sig an lärandeutmaningarna, gör eleverna väl rustade för framtiden.

  Inlagd 13 okt. 2016 06:04 av Magnus Nilimaa - TYR -
Visar inlägg 1 - 5 av 78. Visa mer »
Invigning av HK 2014