Rektor Annely Tärning med elever

Teamsidor


https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-1/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-2/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-3/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-4/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-5/arbetslagen
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-6/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-7/
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-8/startsida
https://sites.google.com/a/utb.tyreso.se/tyr-team-9/
 

 • Och låt mig tänka högt…
  Rektor Annely Tärning
   • Vi lever i en värld i ständig förändring, och det går fort… och tänk i morgon går det ännu fortare.

  Våra elever lever i ett Sverige nästan utan ”vägledning”. Vi lever i världens ”lyckligaste” land och våra ungar har ”förmånen ”att snart vara ledare av sina egna liv och det ställer krav, oerhörda krav. Vi har heller aldrig haft så många barn som mår dåligt och den psykiska ohälsan sprider sig som en löpeld. 1/7 av Sveriges elever är inte behöriga till gymnasiet och 1/3 klarar inte av gymnasiet.

  Skolan är och ska främst vara kompensatorisk och jag vet att vi inte kan lämna våra elever i att själva behöva välja. ”Lycklig” är den som får det dem behöver och inte det dem vill ha.

  Så vi behöver en skola som ser förbi enskilda, enstaka kunskapskrav och snuttifierad ämneskunskaper.

  Vårt uppdrag handlar om att ge våra elever verktyg och strategier att anta utmaningarna i en värld vi inte vet hur den kommer att se ut och som ständigt förändras.  Så hur i hela ”världen” gör vi det?

   

  Förmåga till att göra etiska ställningstaganden, förmågan att lösa problem i en allt mer komplex värld, de behöver förmågan att hantera misslyckanden och förmågan att visa kärlek. En av människans viktigaste drivkrafter är att göra nytta för någon annan.

  Hur hjälper vi barnen att utveckla dessa förmågor?

   

  Sveriges framtid hänger på hur väl vi i skolan kan förvalta detta uppdrag. Så vilka aktiviteter behöver eleverna utsättas för att utveckla dessa förmågor? Det är och blir vårt uppdrag, att organisera för dessa aktiviteter.

  Vi arbetar aktivt och medvetet med verkningsgrad, feedbackprocesser och tillsammansgörandet, för vi vet att det spelar roll. Vi är måna om att ha goda relationer med både elever och vårdnadshavare och det syns i den fina arbetsron på skolan. Att det pedagogiska ledarskapet fungerar syns tydligt i elevenkäterna som görs, här vet man vem som leder skolan. Det ämnesövergripande arbetet tillsammans med temaveckor och IUP- dagar ger både elever och lärare möjlighet att nå ännu längre och ännu bättre. Att tänka om sitt eget lärande, det metakognitiva, förstå och utveckla verktyg och strategier att ta sig an lärandeutmaningarna, gör eleverna väl rustade för framtiden. • Skolskjuts nästa läsår?

  Behöver ditt barn skolskjuts nästa läsår? Ansökan om skolskjuts inför läsåret 17/18 öppnar i samband med skolavslutningen.

  Nytt för i år är att alla ansökningar ska göras via kommunens e-tjänstportal. Kontakta Servicecenter om du behöver hjälp med att använda e-tjänsten.

  Bildresultat för skolskjuts

  Inlagd 23 maj 2017 05:42 av Magnus Nilimaa - TYR -
 • Sommaravslutning
  Visar image001.png

  Tyresö skola hälsar föräldrar, syskon, släkt och vänner välkomna till skolavslutning i Tyresö Slottspark, en gammal och kär tradition. Vi får höra sång och musik, kortare tal och se våra elever i årskurs 9 ta emot rosor av de yngsta barnen i förskoleklass.

   

  Våra 9:or samlas efter den gemensamma avslutningen på Slottsgården för fotografering. De går sedan vidare till Tyresö kyrka, där betygsutdelning sker, cirka klockan 10.20.

                                    

  Givetvis hoppas vi på ett härligt sommarväder. Ta gärna med dig kaffekorg och en filt att sitta på. För att vi ska få fortsätta att låna vår vackra slottspark till detta härliga ändamål, var snälla och respektera angivna parkeringsplatser.

   

  I händelse av regn kommer avslutningen att äga rum i idrottshallen. Vi delar då upp skolan i två delar, F-4 och 5-9. Alla elever ska vara på plats i sina klassrum kl. 9.00. Meddelande om avslutningen flyttas kommer att läggas ut på skolans hemsida senast kl.8.00 samma morgon. Mentorerna kommer också att maila och sätta igång telefonkedjor.

   

  *       Observera att skolskjutsen endast går morgontur avslutningsdagen

   

  Varmt välkomna önskar Tyresö skola!

  Inlagd 31 maj 2017 02:56 av Magnus Nilimaa - TYR -
 • Resultat elev och föräldarenkät
  Nu har vi publicerat resultatet av Elev-och föräldraenkäten 2017 på vår kvalitetssida. Ett fint resultat.
  Enkäten är viktig för oss i vårt systematiska kvalitetsarbete och föräldrar och elever hjälper oss i skolan att förstå vad vi gör bra och vad vi bör förändra. 

  http://www.tyreso.se/Tyreso-skola/Nyheter-Tyreso-skola/Elev--och-foraldraenkaten-2017/
  Inlagd 3 maj 2017 03:37 av Magnus Nilimaa - TYR -
 • Friendsdag 28 april
  Idag har vi haft vår traditionsenliga friendsdag, där elever arbetat praktiskt med vår likabehandlingsplan. Under dagen har eleverna inte gått med sina vanliga klasser, utan har istället arbetat i grupper där elever fån alla årskurser, från förskoleklass till årskurs 9, har arbetat och gjort övningar tillsammans. Vi tror att denna dag, förutom att den är uppskattad bland eleverna, är mycket viktig för att bevara det vi brukar kalla "Tyresö-skola-anda". 


  Visar 20170428_085301.jpg
  Inlagd 28 apr. 2017 07:46 av Magnus Nilimaa - TYR -
 • Studiedag tisdag 18/4
  Direkt i anslutning efter påsklovet, tisdag 18 april, har vi studiedag på skolan. Fritids är öppet för de elever som anmält sig.

  Bildresultat för studiedag


  Inlagd 31 mars 2017 06:14 av Magnus Nilimaa - TYR -
Visar inlägg 1 - 5 av 92. Visa mer »
Invigning av HK 2014