Kort lärarintroduktionTräna I-ljudet

Träna Y-ljudet

Träna E-ljudet

Träna Ä-ljudet

Träna Ö-ljudet

Träna U-ljudet

Träna O-ljudet

Träna Å-ljudet

Träna A-ljudet
För eleverTräna L-ljudet

Träna R-ljudet

P, T, K, B, D, G-ljuden

H-ljudet