Hem

Eleverna i Nackas kommunala skolor använder dagligen digitala resurser inom olika plattformar såsom PC, Mac, Lärplatta och Chromebook i sitt skolarbete
. Förutom skoldatorer kan elever även ta med sig egna enheter s k BYOD (Bring Your Own Device). Sammantaget ställer detta höga krav på skolan, på pedagogerna, på eleverna och vårdnadshavarna. Alla elever har rätt att få tillgång till de digitala lärverktyg de behöver.

"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande." 
- LGR11

Nackas elever har förmånen att kunna nyttja en mängd programvaror bestående av talsyntes, rättstavningsprogram, tränande program m.m. Dessa kan användas i skolan och i hemmet. Andra programvaror eller appar är antingen gratis, kan erbjudas av respektive skola (ej kommunlicens) eller kan köpas av eleven/vårdnadshavaren själv. 

Syftet med denna webbsida är att hjälpa elever, föräldrar och lärare inom Nackas kommunala skolor (förskola, grundskola och gymnasieskola) med val av lämpligt digitalt lärverktyg. Målet är att erbjuda digitala verktyg oberoende av plattform d v s det ska finnas ett alternativ oavsett om man har en PC, Mac, Chromebook, platta eller en smart telefon. Detta leder till ökad självständighet och inkluderande effekt i skolarbetet som i förlängningen har en positiv inverkan på elevens måluppfyllelse.

Välkomna att utforska denna sajt.


 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/
Skapad av Herbert Trus och Martin Kuczynski, Nacka kommun