Utvecklingsdialogen på Stenbackaskolan

Det vi kallar Utvecklingsdialogen på Stenbackaskolan är ingen modell. Det är helt enkelt ett förhållningssätt, där eleven är den som genom förståelse bär och driver sitt eget målarbete. Då skapas också en lust och vilja för eleven att själv utveckla det än mer, tror vi. Vår vision är att Utvecklingsdialogen på Stenbackaskolan ska hjälpa alla elever framåt. Vi strävar efter att eleverna tydligt ska kunna se sitt målarbete och att vi underlättar för dem genom att tillhandahålla en struktur, användbara verktyg och tät kommunikation med oss pedagoger.

På skolan satsar personalen tid och engagemang för att gemensamt arbeta kring frågor som kan ta oss mot detta mål. Därför måste Utvecklingsdialogen på Stenbackaskolan hela tiden få vara ett pågående arbete där vi tillsammans utvärderar, prövar, förfinar och dyker djupt ner i frågor som uppstår. Vi har valt att detta arbetet får lov att ta tid och att alla ska känna sig delaktiga.

Det finns hos oss inga givna plattformer eller verktyg. Vi arbetar med det som för ändamålet just nu är bäst och pedagoger och elever har en stor frihet att välja verktyg de finner lämpliga. Vi är en tekniktät skola och det digitala är för oss en självklar förutsättning att använda som verktyg i vårt pedagogiska arbete.

Denna sida är en dokumentation av vad vi arbetar med just nu och något att hela tiden komma tillbaka till som ett stöd för oss. Samtidigt är det något att arbeta utifrån i det pågående utvecklingsarbetet. Här finner vi alla aktuella bestämmelser och dokument men, ännu viktigare också goda exempel som förklarar hur vi arbetar med dessa frågor.

Om materialet på denna site

Andra intresserade får gärna lov att inspireras av vårt material på denna sidan och använda det, det finner vi bara roligt! Men vi blir också smickrade om ni ger oss erkännande för det också! Materialet som ligger publicerat här är under ständig förändring och föregås alltid av ett omfattande kollegialt utvecklingsarbete. För oss är resultat i form av stödstruktur, mallar, rutinbeskrivningar och exempel bara produkten av den verkliga vinsten, nämligen vårt ständiga pedagogiska utvecklingsarbete för en god skolgång!