Hem

Siten håller på att uppdateras!!

Välkommen till Västra Ramlösa skola!

På Västra arbetar vi för att våra elever ska lyckas. Det gör vi genom att se till att våra elever känner en glädje i att gå i skolan, att de trivs och känner sig trygga och når goda resultat.

Kärnan i vår verksamhet är att skapa en god grund för elevernas utveckling och lärande. Vi vill att alla ska lyckas och det gör vi genom att stärka eleverna som individer, skapa nyfikenhet och lust och se till att alla trivs och känner sig trygga.

Skolans profilord - Hälsa, miljö och kommunikation

För att lyckas är det viktigt att tänka hälsoperspektiv.

  • Vi arbetar för att alla ska må bra, känna sig trygga och trivas på skolan. Vi ser en stark koppling mellan hälsa och lärande. God hälsa är en grund för att kunna lära och vi ser att fysisk aktivitet stärker lärandet.
  • En bra miljö ger trygghet och trivsel. Vi har en bra skolgårdsmiljö som passar både de yngre och lite äldre barnen och en inspirerande lärmiljö som stödjer lärande. Det ger oss glada, motiverade och målinriktade elever där trivsel och viljan att lära mer är tydlig.
  • Vi vet att bra kommunikation ger både trygga elever och nöjda föräldrar. Du som förälder får regelbundet veta hur det går för ditt barn i skolan. Vi har en öppen kommunikation och finns tillgängliga för att du ska få en förståelse för vad skolan innebär, vilka mål vi har och syftet med det.

Gemensam temadag på skolan - Vi jobbar gärna med hjärnan!

http://vastraramlosas.bookis.se/
https://drive.google.com/file/d/0B9ivGXCrZuzTTFBmd0IxMkZSa2M/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/utb.helsingborg.se/vaestra-ramloesa-skola/home/Raml%C3%B6sa-skola-16-18.gif