Hem‎ > ‎Grundskolan F-5‎ > ‎

Flippade slöjdsalar

Flippade slöjdsalar 

Slöjdhemsidor med tydliga pedagogiska instruktionsfilmer för elever. Med hjälp av iPads kan eleverna ta del av instruktionsfilmerna under slöjdlektionerna. Eftersom filmerna finns på Internet kan de även titta på dem hemma och komma förberedda till lektionerna. Tack vare detta kan eleverna själva på ett enkelt sätt ta sig framåt i arbetet i sin egen takt.Vi vill att eleverna ska ha möjlighet att ta mer eget ansvar och självständigt driva arbetet framåt.
Tack vare iPads kan man på ett enkelt sätt göra bra och tydliga instruktioner till eleverna som de lätt klarar av att arbeta efter.
Målet är att de flesta momenten ska bli filmade och vara lätt åtkomliga.
Tidigare har vi provat på ett antal sätt med instruerande texter och även kombinerat dessa med bilder.
Vi har även gjort bildserier med texter men arbetsinsatsen motsvarade inte resultatet.

Vi filmar slöjdmoment som eleverna kan ha som hjälp och stöd i sitt arbete. Det går snabbt och enkelt och det blir bra resultat.

Fördelar
  • Eleverna har möjlighet att ta del av filmerna både på lektionerna och hemifrån. 
  • Det är lätt att ha genomgång av detaljerade moment i stor grupp på smartboard. 
  • Elever som har missat genomgångar på grund av frånvaro kan enkelt få hjälp. 
  • De som behöver fräscha upp minnet inför ett moment kan göra det en eller flera gånger. 
  • Vi som lärare kan lägga mer tid på andra diskussioner med eleverna t.ex. hur de kan utveckla sig, men även hur de tänker angående färg, form och nya arbeten. 

iPaden har vi väntat på i 30 år, den har blivit ett fantastiskt bra hjälpmedel.

Den är lättarbetad för både oss och eleverna och har inneburit stora utvecklingsmöjligheter.
Vi ser möjligheter även i andra ämnen att använda iPaden på detta sätt.

På våra slöjdhemsidor finns även en idébank med slöjdföremål som är tillverkade av elever. Där kan de hitta en grundidé för att sedan ändra och designa om den så att den passar deras tankar och idéer.


Stefans slöjdsida                     Kerstins slöjdsida


Stefan Ericsson
Hjortsbergsskolan
Ljungholmsvägen 29
311 41 Falkenberg


Kerstin Johansson
Hjortsbergsskolan
Ljungholmsvägen 29
311 41 Falkenberg