Tài liệu báo in, báo điện tử

đăng 01:24, 15 thg 10, 2009 bởi Cuong Nguyen   [ đã cập nhật 22:07, 14 thg 4, 2015 ]
Trong mục này tôi xin chia sẻ các tài liệu thuộc lĩnh vực báo in, báo điện tử.

Tôi cũng hy vọng các quý vị có thể chia sẻ tài liệu mình có để nhiều người được thụ hưởng hơn.

Vui lòng ghi xuất xứ tài liệu khi bạn tham khảo. Xin cảm ơn!
Ċ
Cuong Nguyen,
21:30, 14 thg 4, 2015
ĉ
Cuong Nguyen,
21:30, 14 thg 4, 2015
ĉ
Cuong Nguyen,
21:30, 14 thg 4, 2015
Ċ
Cuong Nguyen,
21:31, 14 thg 4, 2015
ĉ
Cuong Nguyen,
21:31, 14 thg 4, 2015
ĉ
Sapô.doc
(29k)
Cuong Nguyen,
21:31, 14 thg 4, 2015
ĉ
Cuong Nguyen,
21:31, 14 thg 4, 2015
Ċ
Tin tuc.pdf
(1597k)
Cuong Nguyen,
21:31, 14 thg 4, 2015
Ċ
Cuong Nguyen,
21:31, 14 thg 4, 2015
Comments